Verbeter je grasopbrengst

Publicatiedatum: 31 juli 2017

Hoeveel gras haal je van het land? Benut je de bodem optimaal? Ben je je bewust van de mogelijkheden van je eigen percelen? Ton Derks en Ap van der Bas benoemden in de RuwvoerRondes dat het zinvol is om een graslandcheck te doen. De tip: “Op veel bedrijven is een hogere grasproductie mogelijk blijkt uit de KringloopWijzer. Opheffen van de beperkende oorzaak kan vaak duizenden euro’s opleveren. Laat uw grasland beoordelen op de verschillende factoren die de grasopbrengst beïnvloeden”  met de graslandcheck van DLV Advies.

Hoe verbeter je de grasopbrengst?

De opbrengst van het vorige jaar vormt je uitgangspunt. Dat zijn de resultaten van het vorige jaar uit de KringloopWijzer of bijvoorbeeld de DLV Advies Melkveemanager (Analyse financieel resultaat). De analyse van die gegevens vormen het vertrekpunt voor de weg naar een verbetering van de grasopbrengst. Deze cijfers geven weer hoe er in het afgelopen groeiseizoen gescoord is. Je ziet direct wat opvalt, zowel in positieve als in negatieve zin. Via de graslandcheck sporen we de oorzaken op. Je kijkt naar zaken zoals het weidesysteem en de ruwvoerkosten, de grondkwaliteit, de watervoorziening, bemesting en het grasbestand. 

Kengetallen graslandcheck

+ Normaal/Goed; +- Wisselend (te verbeteren); - Te verbeteren

Algemeen

 

Huidige situatie

Streefwaarde

Waardering

Ha grasland

 

35

 

 

Waarvan klaver

Ha

10

 

 

Weidesysteem

 

Standweiden

Intensiever omweiden

-

Ruwvoerkosten (MVM)

20000

12000

-

Opbrengst per ha

Kg ds

9000

11000

-

Voederwaarde grask. gem

Gr VEM/kg ds

900 (870-940)

>880

+

(aanleg BEX)

Gr R Eiwit/kg ds

165 (145-180)

>170

-

 

Gr Ruwe celstof

265 (240-280)

250

-

 

Gr S/kg ds 1e sn

3   

2,2-4

+

Lengte graskuil/week voeren

Meter

1,2

>1,5

-

 

 

 

 

 

Grondkwaliteit

 

 

 

 

Soort 1

Zand               ha

30

 

 

Soort 2

Klei                 ha

5

 

 

Organisch stof

%

3

4

-

NLV

 

140

>120

+

Fosfaattoestand

 

Vrij laag-ruim vold

Voldoende

+-

Kalitoestand

 

Vrij laag tot Hoog

Voldoende

+-

pH

Klaver

5,0 tot 6,0

5,5-6

-

Structuur

 

Goed

Goed

+

Verdichting

Percelen

3 en 6

Geen

-

 

Dit is een praktijkbedrijf waar meerdere verbeteringen mogelijk zijn onder andere: hogere grasopbrengst door betere bemesting en beweiding, waardoor lagere ruwvoerkosten ontstaan; beter ruw eiwit door meer gras-klaver en optimale verdeling meststoffen; voeropslag van grotere lengte, waardoor minder broei in de kuilen; hoger organische stofgehalte, waardoor vruchtbaardere grond (mineralen en vocht vasthouden); minder variatie in Fosfaat-  en Kali-toestanden door de organische mest beter te verdelen; hogere pH, waardoor klaver het beter doet en verdichtingen worden voorkomen / opheffen. 

Rendement van maatregelen nemen ter verbetering

Wat voor een bedrijf optimaal is,  hangt af van meerdere factoren die je meet in de opbrengst van het gras: de drogestofopbrengst, de VEM-waarde en de RE-waarde. Dit wordt uiteengezet in de haalbare resultaatsverbetering. 

Haalbare resultaatsverbetering 

 

 

Gerealiseerd

Streefwaarde

prijs

Ha

Extra inkomsten (€)

Ds-opbrengst kg/ha

9000

11000

0,12/kg

35

8400

VEM-waarde

900

>880

0,15/kg

 

0

RE-waarde

165

>170

0,30/kg

 

525

Totale verbetering

 

 

 

 

8925

 

Het te behalen voordeel is groot genoeg voor extra aandacht voor de grasteelt. Behoudt wat al goed is, bijvoorbeeld de goede VEM-waarde van de kuilen. Pas de maatregelen toe die bovenstaande tabel genoemd zijn.
Maatregelen zijn in te delen in korte en lange termijn. Een voorbeeld voor de korte termijn kan zijn om een bepaald perceel met een lage opbrengst  door te zaaien als het niet heringezaaid wordt. Een voorbeeld voor de lange termijn is om de verdichte percelen die aanwezig zijn bij herinzaai te woelen. Waarbij je eerst bepaalt tot welke diepte dat nodig is. Een ander voorbeeld is meer ha grasklaver inzaaien.

Het uiteindelijke resultaat is meer grasopbrengst en een hoger economisch resultaat en meer werkplezier. 

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden