‘Voorkomen is beter dan genezen’ van start

Publicatiedatum: 12 december 2019

Na de kick-off bijeenkomsten is het project ‘Voorkomen is beter dan genezen’ in oktober van start gegaan met twee studiegroepen van tien melkveehouders uit de omgeving van Kamerik en Woudenberg. Er wordt vooral gefocust op uier- en klauwgezondheid, vruchtbaarheid en kalveropfok. Alle deelnemers hebben de afgelopen weken een nulmeting en hygiëne-scan op het bedrijf gehad. Er zijn monsters genomen uit de melktank (voor ziektestatus van Mortellaro en uiergezondheid) en is er een monster uit de drinkwaterbakken genomen. De analyses worden besproken met de GD en MS Schippers.

Het is de bedoeling dat de deelnemers inzicht krijgen in hun bedrijf om de infectiedruk op hun bedrijf te verlagen en de weerstand van het vee te verhogen. Dit kan voor de melkveehouder een hogere levensduur van de veestapel betekenen. Een mooie uitdaging voor de deelnemers van de groep. In een later stadium worden de ervaringen en de resultaten van de deelnemers met u gedeeld. 

Wilt u nu al meer weten? Neem contact op met Edith Finke, DLV advies: tel. 06 26 51 87 04. Het project is mede mogelijk gemaakt door subsidie in het kader van POP3.

Dit artikel is in november 2019 verschenen in Aanjager

DLV Advies begeleidt dit project ook in Friesland of Drenthe waar u nog kunt inschrijven. Neem contact op met Ids van der Ploeg of Michiel Meindertsma voor meer informatie.

Het project ‘Voorkomen is beter dan genezen’ wordt mede mogelijk gemaakt door subsdies van de provincies Drenthe, Utrecht, Limburg en Friesland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3).

 

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden