Alsnog volledige schadevergoeding bij asbesthoudende daken

Publicatiedatum: 22 november 2018

Asbesthoudende golfplaten die door stormschade beschadigd zijn geraakt, worden gedekt door de stormschadeverzekering van de verzekeraar. Afhankelijk van de verzekeringsovereenkomst wordt er een vergoeding uitgekeerd op basis van de herbouw- of vervangingswaarde. Echter, recent heeft Interpolis (onderdeel van Achmea) ervoor gekozen de schades uniform te regelen op basis van een afschrijving van 75% en dus slechts 25% te vergoeden, zonder dit vooraf vast te hebben gelegd in de verzekeringsvoorwaarden. Dit heeft geleid tot een rechtszaak.

Rechtszaak

In een aangespannen procedure door een varkenshouder in Someren met beschadigde asbesthoudende daken, als gevolg van het noodweer van 23 juni 2016, is beslist dat Interpolis alsnog dient over te gaan tot vergoeding van de volledige schade, ofwel de herbouwwaarde. Op 15 oktober 2018 heeft de Rechtbank Gelderland deze uitspraak gedaan. De varkenshouder had de procedure aangespannen onder begeleiding van Goorts en Coppens advocaten.

Uitzondering op de regel

De varkenshouder had een verzekeringsovereenkomst waarin staat dat voor de schadevaststelling bij gebouwen de herbouwwaarde geldt, dus het bedrag dat nodig is voor de herbouw van het gebouw. Die herbouw moet onmiddellijk na de gebeurtenis op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming plaatsvinden. In sommige gevallen geldt deze regel niet. Eén van die gevallen is de situatie waarin sprake is van aanmerkelijke slijtage van de beschadiging. Dat was bij deze varkenshouder in Someren het geval.
Onduidelijk is wel wat Interpolis vervolgens voor regeling hanteert, want er is niets opgenomen over asbesthoudende daken in de verzekeringsovereenkomst van de varkenshouder. Interpolis blijkt een aparte regeling te hanteren, waar verzekerde niet van op de hoogte was.

Verstopte regeling

De aparte regeling maakt geen deel uit van de verzekeringsvoorwaarden. Interpolis heeft vervolgens, naar nu blijkt, onterecht gehandeld door de varkenshouder in Someren slechts 25% van de schade te vergoeden. En dat terwijl de verzekerde niet op de hoogte was van deze regeling. Omdat de verzekeraar die regeling niet vastgelegd had, moet Interpolis nu alsnog overgaan tot een volledige schadevergoeding.

Controleer verzekeringsovereenkomst

Het is aan te raden om uw verzekeringsovereenkomst goed te controleren op mogelijke vergoedingen bij schade, ook specifiek voor asbesthoudende daken. Bij een deel van de verzekeringsovereenkomsten die Interpolis aanbiedt is dit wel goed geregeld, en bij een ander deel niet.

Mogelijk meer vergoeding

Heeft u ook asbesthoudende daken en stormschade opgelopen? Mogelijk hebt u dan ook recht op meer vergoeding dan u tot nu toe uitgekeerd heeft gekregen. Elk geval moet individueel bekeken worden. Twijfelt u of dit het geval is in uw situatie, neem dan contact op met onze adviseur schade-expertise Marco Hol over wat u het beste kunt doen.

Het is wel aan te bevelen alvast de volgende documenten gereed te hebben:

  • De polis;
  • Expertiserapportage met foto’s;
  • Schadebegroting;
  • Correspondentie over de schadeafwikkeling.

Schadepreventie helpt boeren uit de brand

Ondanks bestaande actieplannen, met als doel het aantal stalbranden en het aantal dieren dat daarbij om het leven komt aanzienlijk te verminderen, worden...

Lees verder

Impact van wateroverlast

In verschillende regio’s heeft de wateroverlast van afgelopen weken grote gevolgen voor mens en dier; ook agrarische ondernemingen kampen met flinke...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Marco Hol

Adviseur Financieel Management & Schade Expertise
06 26 51 86 86
Stuur e-mail
Meer over Marco