Groen Fosfaat

Dé fosfaatmeststof voor maïs op derogatiebedrijven

Groen Fosfaat is een all-in-one fosfaatmeststof uit dierlijke mest. Groen Fosfaat is afgestemd op de behoefte van de plant én de ondernemer. De meststof is geschikt voor derogatiebedrijven en kan worden toegepast in de rij met standaard zaaimachines. Groen Fosfaat is een nieuwe organische meststof uit varkensmest ontwikkeld om de gangbare fosfaatkunstmest te vervangen en een vergelijkbaar resultaat te geven. Hiermee wordt bijgedragen aan het sluiten van kringlopen binnen Nederland en aan een oplossing voor het mestoverschot. Bekijk de brochure en animatievideo via onderstaande knoppen. Naast Groen Fosfaat Mais is er in het groeiseizoen van 2017 ook een test uitgevoerd met Groen Fosfaat Gras. De nieuwsberichten hierover zijn ook opgenomen in dit dossier.