Meer ruimte voor de koe door uitbreiding

15 jaar geleden ontstond het idee voor de uitbreiding al. Het afgelopen jaar werd het tijd voor de uitvoering van het plan. Voor de bouw hadden Gerhard en Mirjam Hoff een stal vast aan het woonhuis. Na realisatie van het bouwplan staat er een mooie, nieuwe jongveestal en is de ligboxenstal uitgebreid.

“Toen op de oude stal asbest gesaneerd moest worden, hebben we besloten om de nieuwbouw te starten. Ik vond de oude stal geen nieuw dak meer waard.” licht Gerhard toe. Tonny van Schaik, projectleider bouw vertelt: "15 jaar geleden heb ik vanuit DLV Advies al samengewerkt met de familie Hoff. Toen zeiden we al tegen elkaar: ‘als je ooit gaat uitbreiden, zal de oude stal aan het woonhuis gesloopt worden en kan de huidige ligboxenstal worden uitgebreid’. Dat is dan ook precies wat we gedaan hebben.”

Uit handen geven

Omdat de familie Hoff al bekend was met Tonny en DLV Advies, was een belletje snel gemaakt toen het besluit om te bouwen genomen was. DLV Advies heeft ontworpen, de vergunningen aangevraagd, de aanbesteding gedaan en de bouw begeleid. Gerhard: “Ik wist precies wat ik wilde bouwen, maar ik ben niet bouwkundig onderlegd. Ook tijdens het aanbestedingstraject en tijdens de bouw was het fijn om het contact met de verschillende partijen over te kunnen laten aan DLV Advies.”

Duurzame veehouderij

Aan de ligboxenstal die al op het erf stond is een nieuw stuk aangebouwd in dezelfde stijl. Hetzelfde aantal koeien als voor de verbouwing is behouden, waardoor de koeien nu meer ruimte hebben. De  bestaande drie-rijïge ligboxenstal voor ruim 100 melkkoeien is gespiegeld. In het nieuwe gedeelte is het oudere jongvee gehuisvest en er is ruimte voor ca. 25 droge koeien. Het gedeelte voor de droge koeien voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij. Freddy Keurhorst, adviseur rundvee bij DLV Advies, heeft dit verzorgd: “De stal is onder andere voorzien van veel daglicht door een lichtstraat en er is veel aandacht voor dierenwelzijn. Naast de droge koeien is er een groot zandhok als transitiestal gecreëerd. Een nieuwe hygiënesluis en kantoor met uitzicht op de transitiestal, maken de stal compleet.”

Jongveestal

De nieuwe jongveestal staat tegenover de ligboxenstal op het erf. In de stal is gezorgd voor voldoende ruimte, licht en een geschikt klimaat. De ruimte wordt met een overdruksysteem geventileerd. Naast eenlingboxen zijn er vijf ruime strohokken voor de kalveren. Voor de familie is er ook een extra werktuigenberging en een garage gecreëerd. Gerhard vertelt: “Toen we toch besloten hadden om te gaan bouwen, hebben we in het ontwerp ook direct een nieuwe keuken laten meenemen. Met een uitbouw hebben we nu meer woonruimte voor ons en onze drie kinderen. Ons woonhuis en de jongveestal staan nu los van elkaar. Met deze uitbreiding zijn wij klaar voor de toekomst.”