Haal meer uit de bodem: gratis deelname aan BodemUP

Publicatiedatum: 22 april 2024

DLV Advies nodigt agrarische ondernemers in de regio Oost uit deel te nemen aan het BodemUP project. Hiermee profiteren zij van een op maat gemaakt begeleidingstraject dat gericht is op het verbeteren en optimaliseren van de bodem. Onze adviseurs Mest & Mineralen zorgen ervoor dat u niet alleen een gezondere bodem krijgt, maar ook financiële voordelen behaalt en efficiënter te werk kunt gaan. Deelname is gratis. 

Bij BodemUP draait het om het verbeteren van uw bodemmanagement. Het project wordt ondersteund door ervaren adviseurs van DLV Advies, die u gedurende enkele bezoeken begeleiden naar een gezondere bodem en betere gewassen en opbrengsten.

Wat kunt u als deelnemer verwachten?

Door te graven worden bodemverbeteringen zichtbaar en wordt bodembeheer telkens beter. We merken dat het steeds moeilijker wordt om voldoende rendement uit de bodem te halen, zeker met het oog op verlies van derogatie. Met het BodemUP project gaan we samen met de boer letterlijk kijken in de bodem. Op basis van een bodemprofiel en grondonderzoek kunnen we de mogelijkheden bespreken om de bodem te verbeteren. Samen met de deelnemer proberen we bodembeheer, bemestingsstrategie en het bouwplan zo in te richten dat de bodem de nutriënten vasthoudt en vrijgeeft, zodat de gewassen optimaal groeien.

Bezoek op locatie

In de eerste fase zal een van onze adviseurs vragen naar uw specifieke behoeften en uitdagingen. Wilt u omschakelen naar een andere aanpak, meer weten over het gebruik van meststoffen, heeft u vragen over hoe u het best de eco-activiteiten kunt doorvoeren vanuit het GLB of wilt u simpelweg de kennis over uw bodem vergroten? Tijdens dit bezoek achterhalen we de probleemstelling en zullen we, in samenspraak met u, een plan opstellen om de doelen te bereiken.

In de tweede fase worden de plannen uitgevoerd. Doel bij het uitvoeren van de maatregelen is dat er een efficiëntere nutriëntenbenutting gerealiseerd wordt. Uiteindelijk levert dit een duurzamere landbouwpraktijk, hogere opbrengsten en kostenbesparingen op.

De laatste fase is gericht op evaluatie. Wat gaat goed en waar zijn verbeteringen mogelijk? Door kennis en ervaring op te bouwen met het nemen van een of meerdere maatregelen in verschillende gewassen valt er meer winst te behalen. Dit leidt ertoe dat u weet welke maatregelen hij kan nemen wat leidt tot een gezondere bodem, beter milieu en betere opbrengsten.

Interesse?

Heeft u een bodemvraag of interesse om deel te nemen, dan kunt u zich aanmelden via onderstaand formulier. Aan de hand van uw adviesvraag zal een bedrijfsbezoek worden ingepland. Deelname is gratis.


BodemUP is een initiatief dat wordt aangestuurd vanuit LTO Noord, Oost en West en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Doel is om uitspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater en grondwater ten gevolge van het grondgebruik op percelen te voorkomen.

 

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws