Betere bodem met kruidenrijk grasland

Publicatiedatum: 19 oktober 2018

Ook zonder toediening van kunstmest en drijfmest bleven de percelen met kruidenmengsels bij melkveehouder Matté Eikelenboom deze zomer goed groen. DLV Advies organiseerde een demonstratiedag om zijn bijzondere percelen en andere demonstraties van bodembemesting te laten zien. De dag was onderdeel van het project 'Koolstof kringlopen', gefinancierd door de provincie Utrecht. Edith Finke, adviseur rundvee van DLV Advies, is projectleider en vertelde over de voordelen van kruidenrijk grasland.

Tijdens de demonstratiedag Koolstofkringloop op 15 oktober in Lopikerkapel liet de melkveehouder Matté Eikelenboom zijn kruidenmengsels zien, die gedurende de lange droge periode zelfs de meest groene percelen van zijn bedrijf waren. Op de dag waren tientallen deelnemers aanwezig, die meedraaien in studieclubverband in het project van DLV Advies, met nog een groep incidentele volgers.

Supervitaal

Adviseur rundvee Edith Finke van DLV Advies begeleidt de studieclubs vanuit het project koolstof kringlopen. Edith vertelt: "We zijn met de groep naar een perceel gelopen waar een mengsel is ingezaaid. Dat staat er nu twee jaar. De veehouder heeft geen kunstmest gebruikt en zelfs geen dierlijke mest. Toch zie je een supervitale wei, vol met gras, cichorei, rode klaver en andere kruiden. Dat bewijst dat het ook zonder inputs kan." Elk gewas heeft een andere aanpak nodig. Zo moet cichorei een keer per twee jaar goed bloeien en zich doorzaaien. Zelf doorzaaien is moeilijker.

Bekijk de video van Nieuwe Oogst TV waarin Edith Finke over kruidenrijk grasland vertelt.

Meer koolstofvastlegging

Demonstraties van kruidenrijk grasland en specifieke bemesting van het bodemleven stonden op het programma. In de percelen stonden naast Engels raaigras onder meer cichorei, rode klaver en weegbree. Dit moet zorgen voor meer koolstofvastlegging, betere droogte resistentie, meer biodiversiteit, gezondere rantsoenen en betere mest.

Mengsels

Verder werd ook uitgelegd wat de voordelen van kruidenrijk grasland zijn en hoe je met zo'n perceel moet omgaan om de diversiteit goed te houden. Daarnaast was er veel informatie te krijgen over hoe je de bodem kunt stimuleren en activeren. Dat kan onder meer door fermentatiemengsels die op het eigen bedrijf te maken zijn van schimmels die bij jouw bodem passen, bijvoorbeeld door eigen melk te gebruiken. Hierdoor verbetert weer de kwaliteit van de mest, wat goed is voor het bodemleven.

Lees het volledige bericht op de website van Nieuwe Oogst.

Dit is een activiteit georganiseerd vanuit het project 'Koolstof Kringlopen'. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Projectenteam

Koolstof kringlopen is een van de vele projecten die het projectenteam van DLV Advies uitvoert. Het projectenteam houdt zich bezig met kennis- en innovatieprojecten op het gebied van onder andere mest, akkerbouw, klimaat en kringlooplandbouw. In samenwerking met onze klanten, eigen specialisten, toeleverende partijen en afnemers, overheden en kennisinstellingen zetten we praktisch toepasbare projecten in die resultaat opleveren. Binnen deze projecten (bege)leiden wij het totale proces, vanaf de subsidieaanvraag tot aan het projectplan opzetten en de uitvoering daarvan, van de verantwoording tot aan de afronding.

Meer over projectenteam

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden