Bouwbegeleiding op meerdere locaties

Publicatiedatum: 27 september 2021

In een snel veranderende wereld is het versterken van posities en het bundelen van krachten een essentieel onderdeel van een gezonde bedrijfsvoering. Gedreven ondernemer Roelof Sloots beaamt dit. Zo zag hij mogelijkheden in het bedrijf Econseeds, een investeringsmaatschappij in bloemzaden, die gerund wordt door de schoonfamilie van zijn dochter Merian, en waar zij eveneens werkzaam is. Hij investeerde in de bouw op een nieuwe locatie,  DLV Advies ontwierp het bedrijfspand en begeleidde hen tijdens het bouwtraject.

 

Econseeds heeft de laatste jaren een sterke groei doorgemaakt in de productie en handel van bloemen, bloemmengsels en groenten. Een gevolg was een nieuwe locatie met meer (volledig geconditioneerde) opslagruimte, meer ruimte voor orderverwerking, betere faciliteiten voor het personeel en een energievoorziening door middel van zonnecollectoren. Wij spraken met Roelof over de begeleiding van DLV Advies en het bouwproces van het bedrijfspand op deze nieuwe locatie in Hoogkarspel.

Enkele generaties

Te midden van de bloeiende aardappelvelden in het Groningse Eenrum staat het akkerbouwbedrijf van Roelof Sloots. Al enkele generaties lang worden op dit vooraanstaand kweekbedrijf voornamelijk pootaardappelen geteeld en zetmeelaardappelrassen ontwikkeld. Door de ideale kleigrond langs de kust, besloot het gezin in 2001 Drenthe te verlaten en hier naartoe te verhuizen. Het bedrijf in Drenthe heeft de familie aangehouden en wordt gerund door een bedrijfsleider. Inmiddels heeft Roelof samen met zijn zoons een maatschap in Den Andel – waar ze pootaardappelen, wintertarwe, suikerbieten, en uien telen - en is er nu ook een vierde locatie in Hoogkarspel bijgekomen.

Zoektocht naar een nieuwe locatie

Samen met haar schoonfamilie werkte dochter Merian al in de bloemzadenhandel Econseeds in Enkhuizen. “Ik wilde graag investeren in de opstart van dit bedrijf en toen er, mede door de snelle groei en ontwikkeling, uitgekeken diende te worden naar een nieuwe locatie, moesten de voorzieningen optimaal zijn. Dus voldoende woonruimte voor de hele familie en eveneens de beschikking over een plek waar wij regelmatig kunnen verblijven. Daarnaast moest de  locatie toereikend zijn voor de bouw van een loods, een nieuwe locatie voor de aardappelkwekerij en voldoende ruimte beschikken voor een demonstratieveld”, aldus Roelof.

Pilot energiebesparing

“Een vrijwel logisch gevolg om voor de begeleiding van de nieuwbouw DLV Advies in te schakelen”, vervolgt Roelof. Enkele jaren geleden deed de ondernemende familie al mee met een pilot 'Energiebesparing', een initiatief van LTO Noord, RVO en enkele omgevingsdiensten. De afgeronde pilot bestond bij Sloots uit een bedrijfsbezoek door Harrie Versluis, Productmanager Bouw bij DLV Advies, een adviesrapport en een afsluitende telefonische consultatie. “Harrie bekeek op onze locaties in Groningen waar wij energie konden besparen en welke investeringsmogelijkheden er waren. Het advies heeft ons nieuwe inzichten gegeven.”

Van concept tot realisatie

Onder begeleiding van Barry Akkerman, projectleider Open teelten bij DLV Advies, wordt in 2018 gestart met het inventariseren van de wensen voor de nieuwbouw. Hiermee wordt het ontwerpproces in werking gezet en na een eerste ontwerp wordt het een en ander aangepast naar een meer ingetogen gebouw wat in overeenstemming met de omgeving is. Met de uitgewerkte tekeningen en constructiestukken werd succesvol een bouw- en milieuvergunning aangevraagd. Er werd een bouwkundig en installatiebestek geschreven door DLV Advies en hebben er aanbestedingen plaatsgevonden op beide onderdelen. Barry: “Op het eerste gezicht zal je het niet direct zien, maar achter de eenvoudig ogende schil zit hoogwaardige techniek die de opslaghal een jaar rond voorziet van een vaste luchtvochtigheid en temperatuur. Een complexe installatie die erg belangrijk is voor het opslaan van de producten van de opdrachtgever. Ook voor de kantoren en overige personele ruimtes heeft werkcomfort en kwaliteit hoog op het prioriteitenlijstje gestaan.”

Complexe omgevingsvergunning

Op de vraag of alles op rolletjes is verlopen, antwoordt Roelof eerlijk: ”Bij de start van het traject verliep het niet geheel vlekkeloos. Daarin ben ik wellicht ook niet altijd even duidelijk geweest. Inmiddels weet ik ook uit ervaring dat vergunningen lang op zich laten wachten terwijl je al wel verder wil met de bouw. De aanvragen hiervoor zijn overigens in alle tevredenheid verricht door jullie collega Lennart Zuurbier. Zo diende er bijvoorbeeld een omgevingsvergunning te worden aangevraagd voor de aanleg van een waterbassin. Ondanks de complexiteit hiervan, is ook dit met goed gevolg afgerond. Uiteindelijk kijk ik terug op een bevredigend resultaat met een absolute meerwaarde voor wat betreft woon- en werkcomfort”, aldus Roelof.

Met de start van het bouwtraject heeft Maaike Pels, Adviseur duurzame energie, een rendementsberekening uitgevoerd en de familie begeleidt met de aanvraag van de SDE-subsidie die succesvol is toegekend. Inmiddels liggen de daken vol met zonnepanelen.

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden