Circulair bouwen

Publicatiedatum: 09 december 2019

De agrarische sector is volop aan de slag met een circulaire en duurzame economie. Al jaren worden rest- en afvalstromen omgezet in biomassa of gebruikt als grondstof voor bijvoorbeeld bouwmaterialen, karton of textiel. Verspilling wordt tegengegaan door zuinig om te gaan met grondstoffen. Agrarisch ondernemers zijn betrokken bij de productie van energie waarvan ze zelf maar een deel verbruiken. Een nieuwe stal bouwen met gebruikte materialen gaat nog een stap verder. Het vraagt om samenwerking in de keten zodat de kringlopen zich verder kunnen sluiten.

Demonteren in plaats van slopen

Hoe kun je “oude” materialen dusdanig hergebruiken dat ze voldoen aan huidige wettelijke en maatschappelijke eisen? Dit vraagt om nieuwe denkwijzen. DLV Advies maakt het concreet in Losser. Alles ligt daar klaar om een nieuwe stal te bouwen uit de materialen van drie oude stallen. Het is wachten is op de laatste NB-vergunning. Tom Ploeger, projectaccountmanager van DLV Advies: “Door te demonteren in plaats van te slopen, zijn materialen hoogwaardig te hergebruiken en krijgt een oude stal in eens weer waarde.”

Hoe maak je circulair bouwen praktisch?

Ploeger: “We hebben de hele keten erbij betrokken en dat vraagt van alle betrokkenen onderlinge afstemming en het doorbreken van oude denkpatronen. Vanuit de keten startte de sloper met kijken naar wat wel en niet recyclebaar is. Dus denken over mogelijkheden in hergebruik in plaats van over het afvoeren van afval. Zo weten we nu dat je van 1 kilo gebruikt beton ongeveer 300 gram nieuwe beton kunt maken. Daarna kwam het overleg tussen de sloper en de aannemer om samen te kijken hoe de recyclebare materialen in te zetten waren.

We moesten bijvoorbeeld tijdelijke opslag regelen voor de herbruikbare materialen. Dit valt buiten de standaard; werk je met nieuwe materialen dan worden die bij de leverancier opgeslagen. Punt van aandacht is verder dat de agrarisch ondernemer een vergoeding voor zijn oude stallen krijgt, terwijl de aannemer marge op de aanschaf van nieuwe materialen kwijt raakt door het hergebruik. Tenslotte wordt ook de ontwerper voor de uitdaging gesteld om uit de materialen van drie oude stallen één nieuwe stal vorm te geven.

Bouwkundige toets, VAB's en stalontwerp

De samenwerking tussen de ketenpartners heeft geleid tot een programma van eisen, een inventarisatie van de vrijkomende agrarische bebouwing (VAB), een bouwkundige toets op de materialen, een financieel overzicht en een stalontwerp. Hiermee is fase 1 van het project ‘Circulair bouwen met VAB’s: de nieuwe grondstof’ afgerond. Zodra de benodigde vergunningen binnen zijn, kan gestart worden met fase 2; de bouw en inrichting van een nieuwe stal met de materialen van VAB’s.  

Ploeger: “In 2020 geven we een vervolg aan dit project. We willen de individuele kosten van de agrarisch ondernemers verder verlagen en verspilling zoveel mogelijk beperken. We gaan onderzoeken hoe we de materialen ook buiten de stallenbouw kunnen inzetten. Ik denk aan bijvoorbeeld verkoop aan groothandelaren of hergebruik van materialen bij de bouw van kantoren of woningen.”

Meer informatie

Geïnteresseerd in circulair bouwen of vragen over dit project? Tom Ploeger, projectaccountmanager geeft u graag meer informatie. Vanuit DLV Advies is ook Tonnie van Schaik, projectleider bouw en gespecialiseerd in stallenbouw, betrokken bij het project. Wilt u meer weten over stallenbouw, dan kunt u bij hem terecht.

Dit project is mede mogelijk door subsidie van de provincie Overijssel.

   

 

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden