Doelstelling Convenant Weidegang bijna gerealiseerd

Publicatiedatum: 27 december 2017

Het aantal melkveebedrijven waar de koeien buiten lopen, is dit seizoen sterk toegenomen. Uit gegevens van de zuivelondernemingen blijkt dat inmiddels 80,4% van de melkveehouders een vorm van weidegang op zijn bedrijf toepast. De doelstelling van het Convenant Weidegang is bijna gerealiseerd. In het convenant streven 82 partijen uit de zuivelketen naar behoud van de weidegang van melkvee op minimaal het niveau van 2012. Toen paste 81,2% van de melkveebedrijven een vorm van weidegang toe. 

Het Convenant Weidegang is een initiatief van de Duurzame Zuivelketen, het samenwerkingsverband van LTO Nederland en de Nederlandse Zuivelorganisatie NZO om de zuivelketen te verduurzamen. LTO en NZO sloten het convenant in 2012 om de afname van weidegang een halt toe te roepen en om veehouders te stimuleren hun koeien te laten weiden. Overheden, supermarktketens, banken, veevoerleveranciers en diverse maatschappelijke organisaties hebben het convenant ondertekend. 

Honderden bedrijven zijn weer gaan weiden

De toename van het percentage weidegang is dit jaar voor een belangrijk deel te danken aan het aantal melkveebedrijven dat voor het eerst is gaan weiden. Op enkele honderden melkveebedrijven besloten veehouders de koeien weer buiten te laten lopen, nadat zij hun vee eerder het hele jaar door op stal hielden. De groei van het aantal nieuwe weiders is een gevolg van de acties die partijen in de zuivelketen ondernemen om weidegang in de melkveehouderij te stimuleren. Zo keren zuivelondernemingen een premie uit aan veehouders die hun koeien buiten laten lopen en brengen zij meer producten van weidemelk op de markt. Maar ook de actieve bijdrage van Nieuwe Weiders Weidecoaches heeft een belangrijke rol gespeeld in de stijging van het percentage. Tijdens het weideseizoen 2017 steeg met name het percentage melkveebedrijven dat volledige weidegang toepaste. In het afgelopen weideseizoen liet 73,2% van de melkveebedrijven de koeien ten minste 120 dagen 6 uur lang per dag buiten lopen. Vorig jaar was dat nog 70,5%.

Nieuwe ondertekenaars

Het aantal convenantpartners is dit jaar opnieuw uitgebreid. Tijdens de bijeenkomst op 20 december ondertekenden 9 nieuwe partijen het convenant. Namens DLV Advies tekende Ton Derks het convenant. Daarnaast werd het ondertekend door: Farmel, Ausnutria Hyproca, Noorderlandmelk, GEA, Vereniging Behoud van Boer & Milieu, Boerennatuur.nl, Internethuis en Wellant College.

Berekeningswijze

De Duurzame Zuivelketen drukt het niveau van weidegang uit in het percentage melkveebedrijven dat een vorm van weidegang toepast. Dat percentage wordt vastgesteld door ZuivelNL, de ketenorganisatie in de zuivelsector, aan de hand van geborgde gegevens van 14 individuele zuivelondernemingen die de melk verwerken van de melkveebedrijven in Nederland. Deze zuivelondernemingen hebben zich verbonden aan het Convenant Weidegang; zij verwerken ruim 98% van alle melk in Nederland. 

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden