Sjoerd Roelofs

KANTOOR
DLV Advies
Munsterstraat 18a
Postbus 546
7400 AM Deventer
info@dlvadvies.nl
0570 50 15 00

Wie is Sjoerd?

Ik werk met veel plezier inmiddels ruim 40 jaar bij dit bedrijf. Ik hou van de uitdagingen die dit beroep me iedere keer weer geven. Met name de technische advisering op het gebied van ruwvoerteelt, bemesting en mineralen- en bodembeheer geven me veel voldoening in mijn werk. 

Ik adviseer en begeleid veelal melkveehouders individueel maar vaak ook in studiegroepverband bij deze technische onderwerpen. Ook ben ik weidecoach voor de Stichting Weidegang, daarin adviseer ik melkveehouders hoe ze zo optimaal mogelijk kunnen weiden. Verder ben ik bij allerlei projecten rondom optimaal mineralenbeheer betrokken. Binnen DLV Advies zorg ik samen met een aantal andere collega’s ook voor een stuk kennisonderhoud om zo als bedrijf up to date te blijven.

Erkend adviseur binnen GLB kennisvoucher-regeling

Sjoerd is erkend agrarisch bedrijfsadviseur voor de volgende aandachtsgebieden:

A1 stikstofemissie en hergebruik nutriënten

A2 gezonde bodem, water en teeltsystemen

E4 Verdienvermogen

 

In het nieuws

Meer nieuws