Eerste ervaringen met aanmelden Lbv

Publicatiedatum: 04 juli 2023

Vanaf 3 juli is het mogelijk om het bedrijf aan te melden voor de Lbv(-plus). Voor de Lbv kunnen veehouders zich aanmelden tot en met 1 december. De Lbv-plus staat nog open tot 5 april 2024. De aanmeldprocedure lijkt op die bij de Srv, aldus Marco Hol, die al aanmeldingen voor de eerste bedrijven verzorgde. 

eHerkenning niveau 3 nodig

"Om je te aanmelden is een eHerkenning niveau 3 nodig", weet Marco. "Veel ondernemers hebben een eHerkenning niveau 2. Deze kun je upgraden naar niveau 3 via Z login. Je kunt met spoed een aanvraag indienen dan heb je de eHerkenning binnen 1 dag, anders duurt het ongeveer 5 werkdagen."

Proces aanmelden 

Voor het aanmelden zijn de volgende gegevens nodig: 
1.    De actuele WOZ-beschikking
2.    Een bouwtekening van de veehouderijlocatie 
3.    Actuele kaart van de veehouderijlocatie
4.    Een kopie van de berekening uit de AERIUS Check (berekening depositievracht)
5.    Een kopie uit uw administratie van het gemiddeld aantal gehouden dieren in 2021

En de vigerende vergunningen, de mogelijkheden: 

  • De melding Activiteitenbesluit milieubeheer.
  • De omgevingsvergunning beperkte milieutoets.
  • De omgevingsvergunning milieu.. 
  • De vergunning Wet natuurbescherming, als u die heeft.
  • De verklaring van geen bedenkingen (VVGB), als u die heeft. 

Marco krijgt regelmatig de vraag waarom de actuele WOZ-beschikking opgestuurd moet worden bij de aanmelding. "Op de WOZ staan de m² per stal, alsook de jaartallen. RVO gaat ervan uit dat deze gegevens correct zijn. Mochten de m² of de jaartallen afwijkend zijn, dan kunnen de bewijsstukken in de aanvullende bijlagen worden meegestuurd," zo geeft hij aan. 

Ontvangstbevestiging

Opvallend bij de aanvraag is dat de ingevulde gegevens (nog) niet gedownload kunnen worden. Er kan alleen een ontvangstbevestiging gedownload worden. "Het advies is daarom om van het invullen schermafbeeldingen te maken en deze op te slaan. Dan heb je altijd zwart op wit wat je hebt ingediend", aldus Marco. 

Het vervolg

De toekenning van de Lbv wordt gedaan op basis van kostenefficiëntie. De bedrijven met de hoogste stikstofreductie tegen de laagste kosten komen het hoogste in de ranking. De verwachting is dat pas na sluiting van de aanmeldperiode op 1 december 2023 de beschikkingen volgen. Volgens RVO gebeurt dit ‘zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 juni 2024’. Voor degenen die zich hebben aangemeld, volgt nu dus een periode van afwachten. Voor de Lbv-plus volgt de beslissing binnen 16 weken na aanvraag. 
 

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Marco Hol

Adviseur Financieel Management & Schade Expertise
06 26 51 86 86
Stuur e-mail
Meer over Marco

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden