Stikstof

Uit het transitieplan voor de landbouw wordt via de zoneringskaart steeds meer duidelijk hoe Nederland de komende 10 jaar ingekleurd gaat worden. Boeren dichtbij Natura 2000-gebieden worden gestimuleerd te heroriënteren. Om stikstofemissie te reduceren heeft de overheid daarom verschillende regelingen opgezet binnen de agrarische sector. Een deel is gericht op innovatie en een deel op stoppen en verplaatsen.