RVDM: zijn alle mesttransporten goed geregistreerd?

Publicatiedatum: 21 juli 2023

Begin dit jaar is het realtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM) ingevoerd voor het melden van het vervoer van dierlijke mest waarmee het papieren VDM volledig is vervangen. “Om te zien of alle mesttransporten correct zijn geregistreerd, kan er een overzicht gedownload worden. Omdat dit op meldingsnummer gaat, dient iedere onjuist geregistreerde vracht afzonderlijk nagekeken te worden. Dit blijkt nog een hele puzzel”, meent Gerben Schrijver, adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies.

Alle vormen van mesttransport dienen via het nieuwe systeem e-CertNL te lopen. Zowel leverancier als ontvanger moeten het transport digitaal ondertekenen. Gerben: “Ik adviseer om nu alvast alle vrachten goed na te kijken. Dit voorkomt een hoop ellende aan het einde van het jaar, want juist dan is tijd een beperkte factor.”

Onjuist geregistreerde vrachten

‘De vooraanmelding is niet akkoord, aan niet alles eisen is voldaan’, ‘Uw vervoer kon nog niet plaatsvinden, er komt een controle door de inspectie’, ‘De afgegeven verklaring is door de overheid ingenomen’. “Dit is nog maar een greep uit de toelichtingen die ik bij klanten heb gezien bij controle van de geregistreerde mesttransporten. Om te achterhalen welke mest wel of niet geregistreerd is, kun je een overzicht downloaden. Helaas wordt dit overzicht gesorteerd op meldingsnummer in plaats van rVDM-nummer. Bij de onjuist geregistreerde of niet verwerkte vrachten moet je dus per vracht kijken wie de afnemer is en welke vervolgacties er zonodig ondernomen moeten worden. Een hele puzzel, zeker wanneer het jaar afloopt en veel zaken afgerond dienen te worden”, aldus Gerben.

Bij aflevering ondertekenen

Tips? “Goed om nu toch maar even de laptop open te klappen of de PC op te starten en de lijst na te lopen. Kijk in e-CertNL welke transporten geregistreerd zijn en vergelijk deze met de vrachten in RVO.” Wilt u hier ondersteuning bij? Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.

Hoe zat het ook alweer?

Bij de nieuwe werkwijze moet de verantwoordelijke vervoerder voor elk transport een digitale vooraanmelding doen, wat tot vlak voor het transport kan worden gedaan. Bij deze aanmelding worden de gegevens die voorheen op de papieren mestbon (VDM) stonden, digitaal ingevoerd en direct gecontroleerd door RVO, waarna de vervoerder van RVO een digitale mestbon (rVDM) ontvangt. Bij het laden scant de chauffeur het rVDM en start het mesttransport. Bij aankomst voor het lossen, stuurt het systeem automatisch een losbericht naar het systeem. Daarbij wordt ook gelijk de gps-locatie gecontroleerd met de in de vooraanmelding opgegeven bestemming. Na het lossen krijgen de leverancier en de afnemer automatisch een mail om het rVDM binnen 7 dagen te bevestigen. RVO neemt de analysegegevens van het laboratorium over.   

Maatwerk vervoer

Voor sommige mestsoorten of situaties zijn speciale regels. Deze kunt u teruglezen via onderstaande knop.

Maatwerk vervoer

 

Hoe kun je het snelst toch de puzzel leggen?

Onderstaande instructie hebben wij van RVO ontvangen na plaatsing van dit artikel.
Volg de stappen om een overzicht van de transporten van dit jaar te krijgen en te controleren op RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland):

  1. Ga naar de website mijn.rvo.nl en log in. Klik op 'mijn dossier'. Maak vervolgens onder 'Transporten dierlijke mest' een overzicht van de transporten die dit jaar hebben plaatsgevonden.

  2. Sorteer het overzicht op het VDM-nummer en sla het op of print het uit voor referentie.

  3. Ga vervolgens naar www.e-cert.nl en log in. Kies daarna voor rVDM 'Vooraanmelding'.

  4. Bekijk het tabblad 'lopend vervoer'. De rVDM-nummers die daar vermeld staan, zullen nog niet op mijn.rvo.nl verschijnen totdat ze zijn afgerond.

  5. In het veld 'status' kun je zien wat er nog moet gebeuren om het rVDM compleet te krijgen. Als de andere partij nog niet heeft bevestigd, kun je ervan uitgaan dat RVO een berekening zal maken.

  6. Ga naar het tabblad 'Afgerond vervoer' en sorteer het overzicht op rVDM-nummer.

  7. Vergelijk de lijst van mijn.rvo.nl/mesttransporten met het overzicht in 'Afgerond vervoer'. Als een rVDM-nummer wel in 'Afgerond vervoer' staat maar niet op mijn.rvo.nl/mesttransporten, betekent dit waarschijnlijk dat RVO de analyse van het monster nog niet heeft ontvangen.

  8. Indien je al een analyse hebt ontvangen, neem dan contact op met de vervoerder om te verifiëren waarom het rVDM-nummer nog niet op mijn.rvo.nl/mesttransporten staat.

RVO werkt aan verbeteringen om makkelijker het overzicht te krijgen.    

 

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden