Realtime Vervoersbewijs Dierlijke Mest (rVDM) vervangt papieren mestbon

Publicatiedatum: 19 januari 2023

Op 1 januari 2023 is het realtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM) ingevoerd voor het melden van het vervoer van dierlijke mest. Het papieren VDM is hiermee vervangen door een volledig digitaal systeem. Voor het meeste vervoer zijn er standaard regels. Maar er zijn situaties waarbij speciale regels gelden. Bijvoorbeeld bij boer-boer-vervoer. Het rVDM invullen werkt dan ook anders.
 

De gegevens die ingevuld moeten worden veranderen niet, wel dienen alle vormen van mesttransport via het nieuwe systeem e-CertNL te lopen. Zowel leverancier als ontvanger moet het transport digitaal goedkeuren.

Belangrijkste veranderingen

Voor vervoerders, leveranciers en afnemers van dierlijke mest betekent de invoering van het rVDM een flinke wijziging in de manier van verantwoording van het vervoer van dierlijke meststoffen. Vervoerders geven de transportgegevens voortaan vooraf en tijdens het transport digitaal en realtime door. Leveranciers en afnemers moeten achteraf binnen 7 dagen het vervoer digitaal bevestigen. Voor het rVDM wordt gebruik gemaakt van een nieuw systeem in e-CertNL. Aanmelden kan door het relatienummer van RVO of het KvK- of UBN-nummer in te voeren. Omdat pas een rVDM-nummer (realtime Vervoersbewijs Dierlijke Mest) wordt afgegeven als alles in orde is, en vanaf dat moment pas begonnen mag worden met het pompen van de mest, is de kans op fouten minimaal.

Realtime

Bij de nieuwe werkwijze moet de verantwoordelijk vervoerder voor elk transport een digitale vooraanmelding doen, wat tot vlak voor het transport kan worden gedaan. Bij deze aanmelding worden de gegevens die voorheen op de papieren mestbon (VDM) stonden, digitaal ingevoerd en direct gecontroleerd door RVO, waarna de vervoerder van RVO een digitale mestbon (rVDM) ontvangt. Bij het laden scant de chauffeur het rVDM en start het mesttransport. Bij aankomst voor het lossen, stuurt het systeem automatisch een losbericht naar het systeem. Daarbij wordt ook gelijk de gps-locatie gecontroleerd met de in de vooraanmelding opgegeven bestemming.
Na het lossen krijgen de leverancier en de afnemer automatisch een mail om het rVDM binnen 7 dagen te bevestigen. RVO berekent de werkelijke hoeveelheid fosfaat en stikstof in de mest op basis van de analysegegevens. Je vindt het complete rVDM daarna in Mijn dossier op mijn.rvo.nl.

Maatwerk vervoer

Voor sommige mestsoorten of situaties zijn speciale regels. Bijvoorbeeld bij boer-boer-vervoer. Een geregistreerde intermediair en GR/GPS-apparatuur zijn dan niet altijd verplicht. Ook wegen, bemonsteren en analyseren hoeft niet altijd. Dit vervoer valt onder maatwerk vervoer.

Het maatwerk vervoer is verdeeld in deze groepen:

Door op de bolletjes te klikken, kunt u de voorwaarden lezen. 

Leverancier vervoert zonder GR/GPS

De voorwaarden voor deze soort vervoer zijn niet veranderd vergeleken met het VDM:

 • De leverancier en afnemer zijn allebei een landbouwbedrijf.

 • De afstand tussen de locatie waar de mest is geproduceerd en waar de mest naartoe moet, is hemelsbreed niet meer dan 10 km.

 • U levert de mest in één keer aan de afnemer, zonder tussenopslag. De afnemer hoeft de mest niet direct uit te rijden, maar mag die opslaan op het eigen bedrijf.

 • U voert als leverancier niet meer dan 25% af van de mest (in kg fosfaat) die u in een kalenderjaar heeft geproduceerd zonder te wegen, bemonsteren en analyseren.

 • U kunt als leverancier in elk geval 75% van de dierlijke mestproductie (in kg fosfaat) gebruiken op de landbouwgrond die bij uw bedrijf hoort.

 • U gebruikt opmerkingscode 32 op het rVDM.

Sommige voorwaarden voor deze soort vervoer zijn veranderd vergeleken met het VDM:

 • U levert in een kalenderjaar niet meer dan 20 kg fosfaat per particulier.

 • U levert in totaal niet meer dan 250 kg fosfaat aan particulieren. Deze voorwaarde was eerst alleen voor landbouwers, maar nu ook voor intermediairs.

 • De afstand tussen de locatie waar de mest is geproduceerd en waar de mest naartoe moet, is hemelsbreed niet meer dan 10 km. Deze voorwaarde is nieuw.

 • U gebruikt opmerkingscode 31 op het rVDM.

De voorwaarden voor deze soort vervoer zijn niet veranderd vergeleken met het VDM:

 • U heeft de grond niet langer dan een jaar uit gebruik gegeven.

 • De afstand tussen de locatie waar de mest is geproduceerd en het uit gebruik gegeven perceel, is hemelsbreed niet meer dan 10 km.

 • De grond was de afgelopen 2 jaar bij uw bedrijf in gebruik.

 • U heeft met de gebruiker een schriftelijke overeenkomst over de grond die u uit gebruik heeft gegeven.

 • U vervoert niet meer dierlijke mest (per hectare) dan uw fosfaatgebruiksruimte. Lees meer op Hoeveel fosfaat landbouwgrond.

 • U gebruikt opmerkingscode 33 op het rVDM.

De voorwaarden voor deze soort vervoer zijn niet veranderd vergeleken met het VDM:

 • De afstand tussen de locatie waar de mest is geproduceerd en de natuurgrond of overige grond, is hemelsbreed niet meer dan 20 km.

 • Alleen u gebruikt de natuurgrond of de overige grond.

 • U gebruikt niet meer fosfaat dan mag op de natuurgrond of overige grond. Lees meer op Hoeveel mest andere grond.

 • Op het VDM staat bij leverancier en afnemer hetzelfde bedrijf genoemd.

 • U gebruikt opmerkingscode 34 op het rVDM.

Bent u landbouwer met 3 hectare grond of minder? En is er in totaal in een jaar niet meer dan 350 kilogram stikstof in dierlijke mest op het bedrijf geproduceerd en/of aangevoerd? Dan heeft u een klein bedrijf. De voorwaarden voor deze soort vervoer zijn niet veranderd vergeleken met het VDM:

 • U levert alleen mest van dieren die u op uw eigen bedrijf houdt.

 • De afnemer is ook een landbouwbedrijf.

 • Het landbouwbedrijf ligt hemelsbreed niet meer dan 10 km bij u vandaan.

 • U levert de mest in één keer, zonder tussenopslag.

 • U gebruikt opmerkingscode 35 op het rVDM.

De voorwaarden voor deze soort vervoer zijn niet veranderd vergeleken met het VDM:

 • Het perceel ligt niet te ver van de Nederlandse grens. Voor percelen in België is de maximale afstand 25 kilometer. Voor percelen in Duitsland is dat 20 kilometer.

 • De grond hoort bij uw bedrijf en is uw eigendom. Of u heeft er een pachtcontract voor afgesloten. Ligt de grond in Vlaanderen? Dan moet deze geregistreerd zijn bij de Vlaamse mestbank.

 • U vervoert niet meer dierlijke mest (per hectare) dan uw fosfaatgebruiksnorm. Hoeveel mest u mag vervoeren naar uw grensperceel hangt ook af van welke regels er in België en Duitsland zijn. U rekent met de buitenlandse hectares en de Nederlandse normen. Lees meer op Hoeveel fosfaat landbouwgrond.

 • Vervoert u de mest vanuit Nederland naar België of Duitsland? Dan gebruikt u opmerkingscode 13 op het rVDM. Als u de mest vanuit Duitsland of België naar Nederland vervoert, gebruikt u opmerkingscode 23.

De voorwaarden voor deze soort vervoer zijn niet veranderd vergeleken met het VDM:

 • In het konijnengier zit minder dan 2,5% droge stof.

 • U gebruikt opmerkingscode 36 op het rVDM.

 

De voorwaarden voor deze soort vervoer zijn:

 • De leverancier is een landbouwbedrijf.

 • De afnemer is een bedrijf dat substraat produceert voor de teelt van champignons. Of een bedrijf dat deze mest gebruikt om een grondstof voor de productie van substraat te maken.

 • U mag bij meerdere paarden- of ponyhouders mest (bij)laden tot één vracht. Heeft u één leverancier met meerdere laadlocaties? Dan verstuurt u voor elke locatie aparte rVDM-meldingen per vervoer.

 • U gebruikt opmerkingscode 37 op het rVDM.

 • U mag voor dit vervoer geen verzamel-rVDM gebruiken.

Importeert u paardenmest of ponymest? Dan houdt u zich ook aan deze voorwaarden:

 • De leverancier vraagt een handelsdocument aan in e-CertNL.

 • U gebruikt opmerkingscode 21, 22, 24 of 29 voor import. Deze staan in tabel 11b op Tabellen mest.

Lees meer op Mest importeren en exporteren.

Voorwaarden voor deze soort vervoer zijn:

 • De leverancier is een landbouwbedrijf.

 • De afnemer is een intermediair bedrijf.

 • De opslag staat geregistreerd bij ons.

 • U slaat de mest tijdelijk op. Binnen 48 uur vervoert u de mest naar een bedrijf dat (grondstoffen voor) substraat produceert.

 • U mag bij meerdere paarden- of ponyhouders mest (bij)laden tot één vracht. Heeft u één leverancier met meerdere laadlocaties? Dan verstuurt u voor elke locatie aparte rVDM-meldingen per vervoer.

 • U gebruikt opmerkingscode 37 op het rVDM.

 • U mag voor dit vervoer geen verzamel-rVDM gebruiken.

Vervoert u paarden- of ponymest naar een opslag in het buitenland? Dan houdt u zich ook aan deze voorwaarden:

 • De leverancier vraagt een handelsdocument aan in e-Cert.nl.

 • De opslag in het buitenland hoeft niet geregistreerd te staan bij ons.

 • U gebruikt opmerkingscode 11, 12, 14 of 19 voor export. Deze staan in tabel 11b op Tabellen mest.

Lees meer op Mest importeren en exporteren.

De voorwaarden voor deze soort vervoer zijn:

 • De leverancier is een intermediair bedrijf.

 • De afnemer is een bedrijf dat (grondstoffen voor) substraat produceert.

 • De opslag staat geregistreerd bij ons.

 • De mest ligt minder dan 48 uur in de opslag van een intermediair.

 • U gebruikt opmerkingscode 37 op het rVDM.

 • U mag voor dit vervoer soms een verzamel-rVDM gebruiken.

Importeert u paarden- of ponymest? Dan houdt u zich ook aan deze voorwaarden:

 • De leverancier vraagt een handelsdocument aan in e-Cert.nl.

 • De opslag in het buitenland hoeft niet geregistreerd te staan bij ons.

 • U gebruikt opmerkingscode 21, 22, 24 of 29 voor import. Deze staan in tabel 11b op Tabellen mest.

Lees meer op Mest importeren en exporteren.

 

Afvoer van champost

De voorwaarden voor deze soort vervoer zijn veranderd vergeleken met het huidige VDM:

 • Het gaat om afvoer van champost of gescheiden champost.

 • De leverancier is een bedrijf dat champignons teelt.

 • De afnemer is een landbouwbedrijf.

 • U gebruikt opmerkingscode 37 op het rVDM.

 • U mag voor dit vervoer geen verzamel-rVDM gebruiken.

De voorwaarden voor deze soort vervoer zijn veranderd vergeleken met het huidige VDM:

 • De leverancier vraagt een handelsdocument aan in e-Cert.nl.

 • Het gaat om afvoer van champost of gescheiden champost.

 • De leverancier is een bedrijf dat champignons teelt.

 • U gebruikt opmerkingscode 37 op het rVDM.

 • U mag voor dit vervoer geen verzamel-rVDM gebruiken.

 

Kalvergier naar Stichting Mestverwerking Gelderland (SMG)

De voorwaarden voor deze soort vervoer zijn niet veranderd vergeleken met het huidige VDM:

 • De leverancier is een landbouwbedrijf.

 • De afnemer is een KGBI van SMG.

 • Voordat het vervoer start heeft u een schriftelijke overeenkomst afgesloten met SMG.

 • U gebruikt opmerkingscode 42 of 44. Deze staan in tabel 11b op Tabellen mest.

 

Account aanmaken bij e-CertNL

Het advies is om zo spoedig mogelijk een e-CertNL-account aan te maken. Wanneer er geen e-CertNL-account aanwezig is, kan er niet geladen of gelost worden. De vervoerder kan niet verder met het transport, tot dit per direct in orde wordt gemaakt. Het e-CertNL-account is gekoppeld aan het RVO-relatienummer. Wanneer het relatienummer wijzigt, zal dit ook aan de geregistreerde vervoerder moeten worden doorgegeven, zodat het rVDM correct bij RVO komt te staan.

Overgangstermijn

Mede naar aanleiding van signalen uit de sector, heeft de minister onlangs besloten om de periode tot 1 maart 2023 als overgangstermijn te beschouwen: ondanks dat de nieuwe rVDM-regels vanaf 1 januari 2023 van toepassing zijn, zal tot 1 maart 2023 soepel omgegaan worden met papieren VDM’s die nog via RVO binnenkomen. Zo kunnen vervoerders in de relatief rustige periode voor de piek van het uitrijdseizoen 2023 de overgang maken naar het nieuwe systeem en nieuwe werkwijze.

Meer weten?

Lees meer over de ontwikkelingen rond rVDM op www.rvo.nl/rvdm of neem contact op met onze adviseurs voor meer informatie.

De informatie in dit artikel is in aangepaste vorm overgenomen van rvo.nl

Uitnodiging: ondernemen met biologische zuivel

Melkveehouders staan voor belangrijke keuzes in een tijd van verandering. Hoe navigeer je door wet- en regelgeving gericht op natuur en milieu, terwijl...

Lees verder

Transitieperiode cruciaal voor melkkoeien

Een vlotte overgang naar een nieuwe lactatie is van vitaal belang voor melkkoeien. De transitieperiode, die begint ongeveer 45 dagen voor de verwachte...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden