Video: het belang van veldbonen

Publicatiedatum: 03 augustus 2023

Hoe kunnen we onze bedrijven toekomstbestendig maken? Een antwoord hierop is de teelt van alternatieve gewassen zoals veldbonen. Tijdens de demonstratiemiddag op 17 juli jl. geven Sytze Waltje en Jelle Broersma, beide adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies, uitleg over onder andere de rassenkeuze, het inzaaien van de bonen, de bemesting van dit vlinderbloemige gewas en de gewasbescherming.

In ondertaande video's gaan Sytze en Jelle dieper in op het belang van veldbonen. Hierbij benadrukken zij dat veldbonen als rustgewas worden beschouwd in het nieuwe GLB en kunnen worden ingezet als rotatie- en rustgewas om te voldoen aan de verplichtingen vanuit het 7e NAP.

 

Mede mogelijk gemaakt door

Binnen het Friese project 'Tegearre ûnderfine' en het Groningse project 'Samen werken, samen sterker' wordt aan de hand van praktijkkennis via proefvelden gekeken hoe agrarische ondernemers toekomstbestendig kunnen blijven boeren in een omgeving waarin markt, klimaat en regelgeving continu veranderen. Deze projecten zijn mede mogelijk door steun van de provincie Friesland ('Tegearre ûnderfine') en provincie Groningen ('Samen werken, samen sterker') én het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

 

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden