Agrarische bouwplannen

Een van de leukste dingen van nieuwbouwplannen maken is het brainstormen over hoe de nieuwe stal, loods of bewaarplaats eruit moet komen te zien. Hoeveel dierplaatsen moeten er komen, wat zijn de ideale loop- of rijlijnen, hoe komt het gebouw er uit te zien?

 

Bouwen wordt complexer

Maar voordat deze plannen uitgewerkt kunnen worden in een ontwerp en schetsplan moeten er eerst andere zaken geregeld worden. Vandaag de dag is het traject voorafgaand aan het werkelijke bouwproces namelijk erg complex. De gevolgen van de plannen op het gebied van (mest)wetgeving, het al dan niet aanwezig zijn van de juiste vergunningen en de ruimte voor extra financiering zijn elementen die invloed hebben op de kans van slagen.   

Bouwen met een stappenplan 

DLV Advies werkt bij de bouwbegeleiding met een duidelijk stappenplan. Daarbij starten we met de zaken die bepalend zijn voor het wel of niet kunnen laten groeien van de onderneming. Pas als hier groen licht voor is starten we met de volgende fases.
De producten die DLV Advies biedt in het voortraject van de bouw zijn de DLV Advies locatiescan en het ontwerp. Allereerst maken we een landbouwkundig advies, waarbij we de locatie beoordelen op randvoorwaarden als bestemmingsplan en (milieu)wetgeving. We maken een schets van de stal of de schuur in de vorm van een plattegrond. Daarbij geven we aan welke investering het vraagt. Daarmee kan een gerichte keuze worden gemaakt of de stallenbouw haalbaar is en een antwoord kan worden gegeven op alle wensen die u als klant heeft in uw bedrijfsontwikkeling.