Ontwerp

Wanneer aan de randvoorwaarden wordt voldaan, is het tijd om de plannen concreet te maken in een ontwerp. Een van de leukste én belangrijkste onderdelen. Het moet toekomstbestendig zijn. Daarom is het van groot belang dat het ontwerp voldoet aan uw wensen. Wij denken hierin met u mee, geven de voor- en nadelen en bieden eventuele alternatieven aan. Ook houden we rekening met eventuele eisen voor het bestemmingsplan of om in aanmerking te komen voor subsidies. Tevens vormen de tekeningen van de bouw tegenwoordig een steeds belangrijker onderdeel van de vergunningaanvraag.

Constructie en inrichting

DLV Advies heeft een eigen team van tekenaars en constructeurs, waarvan iedereen gericht is op een sector, zoals melkvee, varkens, kippen en paarden. Vanuit het tekenwerk werken we verder naar de inrichting van de stal of loods. Denk daarbij aan technische installaties, zoals een melkmachine of mechanische koeling, maar ook aan water, elektra, en toepassingen voor duurzame energie.

Ook bedrijfslocaties en woningen

Naast het ontwerpen van stallen en andere agrarische bebouwing, kunnen we ook adviseren in het ontwerp van nieuwe bedrijfslocaties en woningen. Op verzoek bewaken we het architectonische ontwerp.
Bij DLV Advies gaan we dus voor een totaalaanpak waarbij alle onderwerpen meegenomen worden door specialisten op deze deelterreinen.  

Brandpreventie

Jaarlijks komt het meerdere keren in het nieuws: brand bij agrarische bedrijven. De schade is zowel financieel als emotioneel vaak groot. Een goed brandpreventieplan kan een hoop leed voorkomen. Zo kon de familie van Wijk uit ’t Goy door de slimme hulpmiddelen uit het plan van DLV Advies, zoals een doorschakeling van de brandmelder op de telefoon, voorkomen dat hun sorteer- en koelloods in vlammen opging. 

Gemeenten eisen een brandbeheersbaarheidsplan wanneer een te bouwen stal of loods groter is dan 2.500m2. Daarin staat onder andere een vuurlastberekening. DLV Advies zorgt voor een brandpreventieplan waarbij brandpreventiemaatregelen slim en kostenefficiënt ingezet worden. 
Ook bij bestaande gebouwen is een brandpreventieplan geen overbodige luxe. U kunt de checklist rundvee- en pluimveebedrijven of de checklist varkensbedrijven van DLV Advies gebruiken om de aandachtspunten op uw bedrijf in beeld te brengen. Wij kunnen ook een rapport maken met daarin specifiek voor uw bedrijf de maatregelen om de risico’s op brand tot een minimum te beperken.

Voor meer informatie, neem contact op met Anne van Rossum, deskundige op het gebied van brandpreventie.

Onze tekenaars

staan voor u klaar