Innovaties

In de dossiers op deze pagina staat alle relevante informatie over diverse thema's in de agrarische sector. U vindt hier nieuwsberichten, project- en onderzoeksresultaten, visiestukken, en nog veel meer. 

Verkennen van klimaatbewust ondernemen

In samenwerking met ZLTO zijn wij op zoek naar deelnemers die de kansen en mogelijkheden van klimaatbewust...

Verdienen met duurzame melkveehouderij

De vraag naar zuivel blijft toenemen. Blijft dit zo en wat betekent dit voor de melkprijs, wereldzuivelmarkt...

Regeneratieve landbouw

Herstel van bodemrijkheid en biologische diversiteit is deels nodig door onzorgvuldig management op het...

Doorbreken monocultuur grasland

Er ontstond de afgelopen decennia steeds meer monocultuur grasland waarmee een hoge productie kan worden...

Plattelandsontwikkelingsprogramma

Het 3e plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen,...

Mestbewerking - Mestverwerking

Bij mestVERwerking gaat het om technische handelingen waaruit een product voorkomt waarvan de nutriëntensamenstelling...

SABE-voucherregeling opnieuw open in voorjaar

De regeling Agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE), onderdeel 'Advies- en cursusvouchers',...

Precisiebemesting

Bemestingsnormen maken het steeds belangrijker om meststoffen nauwkeurig toe te dienen om een optimale...

VAB

Voor het toekomstperspectief van veehouders is het aanpassen van oude stalsystemen en het ontwikkelen...

Samenwerking veehouderij - akkerbouw

Samenwerkingsverbanden tussen melkveehouders en akkerbouwers dragen bij aan regiobrede kringlooplandbouw...

Stikstof

Binnenkort komt er een nieuw landelijk stikstofbeleid. Tot voor kort was er het Programma Aanpak Stikstof...

Melktermijnmarkt

Prijsrisico's afdekken op de melktermijnmarkt.

Monomestvergisters

Met de nieuwe generatie monomestvergisters, is het mogelijk mest te vergisten zonder gebruik van coproducten....

Koolstofkringloop

Alles over koolstofkringloop: bodem, organische stof & water.

Groen Fosfaat

Alles over dé fosfaatmeststof voor mais

KringloopWijzer

Alle kringlopen in beeld via KringloopWijzer.

Energiebesparing

Resultaten uit onderzoeken, besparingstips, en veel meer.

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid