Beter bouwen met DLV Advies Bouwbegeleiding

Bouwen is niet je dagelijkse werk als agrarisch ondernemer. Om te zorgen dat het bouwproces vlekkeloos verloopt zijn er de projectleiders van DLV Advies. Zij zorgen ervoor dat tijdens de bouw alles conform afspraken en volgens planning verloopt, ze ontzorgen de klant en bewaken de kwaliteit.
 

Binnen budget bouwen

DLV Advies werkt met het binnen-budget-bouwen-concept. Voorafgaand aan de bouw stellen we met alle betrokken partijen nauwkeurig het budget op. Door scherpe financiële controle, overleg over meer/minderwerk, en bouwvergaderingen met alle partijen zorgen we waar nodig voor tijdige bijsturing. Zo blijven de werkelijke uitgaven binnen het budget en worden financiële tegenvallers voorkomen. Financiers werken graag met dit concept. Dit geeft hen zekerheid dat de bouw niet duurder uit zal vallen dan was begroot. 

Projectleider als spin in het web

Een projectleider van DLV Advies begeleidt het bouwtraject van A tot Z. Hij is daarbij gericht op het waarborgen van de kwaliteit en het uit handen nemen van werk en zorg bij de ondernemer. Hij is de spil tussen de ondernemer en de verschillende instanties en bedrijven. Waar nodig schakelt hij specialisten in.
Tevens doet de projectleider een aantal keer per maand de bouwtechnische controle. Hij maakt een ronde over de bouw en bekijkt alle vorderingen. Eventuele afwijkingen of zaken die niet volgens planning lopen bespreekt en deelt hij met de aannemer of andere betrokken partijen. Contactmomenten zijn er tijdens de door de projectleider georganiseerde bouwvergaderingen. Daarin zitten alle partijen die bij de bouw betrokken aan tafel en wordt de voortgang besproken. Afwijkingen van de planningen, bouwkundige details en werktekeningen worden hier besproken en de projectleider stelt een actielijst op. Zo zorgen we voor een oplevering binnen budget en planning.
Kortom, met het bouwmanagement van DLV Advies hoeft u zich geen zorgen te maken over de bouw en kunt u zich concentreren op de lopende bedrijfsvoering.

Onze adviseurs

staan voor u klaar