Begeleiding bij calamiteiten

In geval van een calamiteit dat leidt tot schade bij klanten of leden is DLV Advies als onafhankelijke organisatie een goede partij om de geleden schade te inventariseren en vast te stellen.

Calamiteiten

Wij hebben ervaring met het coördineren bij calamiteiten, zoals MPA, dioxine en Furazolidon in het voer. In deze zaken waren onze specialisten de schakel tussen de leverancier en de afnemer. Wij namen een coördinerende rol op ons en zorgden voor een goede communicatie tussen alle belanghebbenden.

Onafhankelijke inventarisatie van schade

Onafhankelijke deskundigen van DLV Advies inventariseren de schade op een uniforme wijze. Hierdoor krijgt zowel de leverancier als de afnemer een reëel beeld van de werkelijk geleden schade. Behalve verontreinigingen in voer kunnen zich ook andere calamiteiten voordoen. Bijvoorbeeld als afgeleverde producten door een montagefout tot een schade hebben geleid. Ook dan kunt u beroep doen onze schadespecialisten. Wij zijn dan de aangewezen partij  als het gaat om schadeafhandeling in alle veehouderijsectoren. Wij coördineren gedegen de schade naar wens en inzicht van elke opdrachtgever.

Onze adviseurs

staan voor u klaar