Schadebemiddeling

Bij schade hebben gedupeerde en veroorzaker er baat bij dat de geleden schade onafhankelijk wordt vastgesteld. Bijvoorbeeld een nieuwe voerinstallatie is niet goed afgesteld, waardoor de voederconversie bij de vleesvarkens veel hoger is dan aanvankelijk is voorzien. Als niet belanghebbende kan DLV Advies optreden als onafhankelijke deskundige om de werkelijk geleden schade in deze situatie in beeld te brengen. Wij beschikken over veel ervaring en kennis vanuit de praktijk.


 

Werkwijze bij schadebemiddeling

Bij schadebemiddeling leveren beide partijen op basis van eigen inzicht de benodigde informatie aan. De specialist van DLV Advies komt met de verzamelde feiten en inzichten tot een concept rapport. Beide partijen krijgen de gelegenheid hierop te reageren; uiteindelijk leidt dit tot een definitief oordeel. De partijen bepalen vooraf of het deskundigenrapport van DLV Advies bindend is.

Traject bepalen voor rechtsgang

Onze specialisten worden veelvuldig ingeschakeld om het traject vóór rechtsgang te verkennen met de verschillende partijen. Wij kijken samen met de betrokken partijen naar het specifieke probleem en zoeken naar een concrete oplossing. Onze schadespecialisten nemen dan een belangrijke rol in het traject van bemiddeling.

Onze adviseurs

staan voor u klaar