POP3

POP3-subsidie: het 3e plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. Verschillende subsidies vallen onder deze regeling en zijn aan te vragen wanneer gewerkt wordt aan de ontwikkeling van het platteland door; agrarisch ondernemer, namens een natuur- en landschapsorganisatie of namens de overheid?