Gerwin Altena

KANTOOR
DLV Advies
Munsterstraat 18a
Postbus 546
7400 AM Deventer
info@dlvadvies.nl
0570 50 15 00

Wie is Gerwin?

Mijn uitdaging is om klanten te ondersteunen bij keuzes en tijdig in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Voor ik bij DLV Advies begon heb ik de opleiding agrarisch ondernemerschap aan de CAH Vilentum, nu Aeres Hogeschool, in Dronten afgerond. Hier heb ik verschillende stages gehad in binnen en buitenland en kennis opgedaan van de rundveesector. Deze voorgrond in combinatie met de praktijkervaring, die ik nog steeds opdoe op het rundveebedrijf thuis, was een mooie opstap naar de functie van Adviseur Rundvee bij DLV Advies.

Ik ben opgegroeid op een melkvee- en varkenshouderijbedrijf, waar ik in mijn vrije tijd nog graag bijspring. Verder mag ik in mijn vrije tijd graag helpen bij de loonwerker, zo blijft mijn blik ook praktisch gericht!

Als Adviseur Rundvee word ik voornamelijk ingeschakeld om vanuit het oogpunt van wet- en regelgeving voor de melkveehouder een zo optimaal gebruik van mest en mineralen na te streven. Mijn uitdaging is om klanten doorlopend te ondersteunen bij het maken van keuzes en tijdig in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Theoretische rapporten, zoals een jaarrekening of een kringloopwijzerrapport vertalen naar concrete acties in de praktijk, zijn dingen die ik erg leuk vind om te doen.