Derogatievergunning tot 5 september aanvragen

Publicatiedatum: 07 augustus 2020

Vanaf 3 augustus is het mogelijk de derogatievergunning 2020 aan te vragen. Dit kan uiterlijk tot en met 4 september. Er zijn enkele wijzigingen over de naleving van de mestregelgeving en de stikstofproblematiek.

 

 

Ook is 4 september 2020 de uiterste datum voor het nemen van grondmonsters en het opstellen van het bemestingsplan. Het maken van een bemestingsplan is voor iedere veehouder van belang om aan te tonen dat aan de wettelijke gebruiksnorm voor stikstof wordt voldaan. Daarnaast geeft het plan inzicht, overzicht en structuur aan de planning voor de bemesting. “De meeste veehouders hebben het bemestingsplan inmiddels gereed. Maar mocht deze nog geactualiseerd moeten worden voor het aanvragen van de vergunning, dan is het aan te raden hier niet te lang mee te wachten”, zegt Sjoerd Roelofs, adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies.

Emissiearm aanwenden verplicht

Grondmonsters mogen op 4 september maximaal 5 jaar oud zijn. Het emissiearm aanwenden van mest is een derogatievoorwaarde geworden.

Sleepvoetbemester onder 20 °C

Relevant voor het nieuwe bemestingsseizoen in 2021 is ook dat een sleepvoetbemester alleen gebruikt mag worden bij temperaturen onder de 20 °C. De temperatuurmetingen van de ‘weerstationregio’s’ van het KNMI zijn daarbij leidend.

Vanaf 2021 is derogatie niet mogelijk in combinatie met een vrijstelling voor bovengronds mest aanwenden. De overige voorwaarden zijn gelijk gebleven.

Coaching stikstof

Voor eind 2020 moeten derogatiebedrijven worden gecoacht ten aanzien van de stikstofmaatregelen. Hoe dit eruit gaat zien, is nog niet bekend.

Legeskosten

Voor het aanvragen van derogatie moet € 50 aan leges betaald worden. Dit moet uzelf betalen. Daarnaast machtigt u RVO om monitoringskosten te incasseren van uw rekening. Dit bedrag is afhankelijk van de opgegeven oppervlakte bij de Gecombineerde opgave 2020. Na betaling van de leges ontvangt u een derogatievergunning. Wilt u alsnog de derogatievergunning intrekken, dat kan. Wanneer u de derogatievergunning uiterlijk 7 september 2020 intrekt, hoeft u geen monitoringskosten te betalen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de derogatievergunning en deze aanvragen of intrekken? Neem dan contact op met één van onze adviseurs Mest & Mineralen.

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden