Kansen grijpen bij beweiden

Publicatiedatum: 28 februari 2020

Met het voorjaar in aantocht is het goed om de mogelijkheden van weidegang onder de loep te nemen. Nieuwe weiders kunnen in 2020 subsidie ontvangen van Stichting Weidegang voor een tweejaarlijkse begeleiding van één van onze weidecoaches.

Nieuw Nederlands Weiden, oftewel roterend standweiden, wordt volop gebruikt en geadviseerd voor startende weiders. “Het is een simpel systeem om goed te weiden en dat toch praktisch uitvoerbaar is. Maar starters worden ook gewezen op andere beweidingssystemen, zoals stripgrazen. Bij stripgrazen krijgen de koeien elke dag een vers stuk gras ter beschikking. Hiermee pak je meer opbrengst, maar dit systeem brengt ook meer arbeid met zich mee", vertelt Gijs van Loon, weidecoach bij DLV Advies. 

Extra melkgeld

Van Loon merkt dat de veehouders starten met weiden vanwege een beter imago en diergezondheid, maar bovenal door het extra melkgeld. Verder is weidegang ook een voorwaarde voor veel melkstromen. Er is nog meer financieel voordeel te behalen. “Je kunt direct op loonwerk en eiwitaankoop via krachtvoer besparen. Durf ook terug te gaan met eiwitaanvulling, zodra het ureum oploopt.”

Roterend standweiden

Bij roterend standweiden wordt de huiskavel verdeeld in 2 tot 3 blok(ken), die vervolgens elk weer opgedeeld worden in 4 tot 7 percelen. Elke dag gaan de koeien naar een ander perceel, om vervolgens na 4 tot 7 dagen weer terug te keren naar het eerste perceel. “Je hebt dan weliswaar ongeveer 10% minder opbrengst dan bij stripgrazen, maar het is wel eenvoudiger. En dat is vooral bij startend weiden een groot voordeel”, legt Van Loon uit.

Grasopname sturen

Weiden begint volgens Van Loon met het kiezen van een systeem en daaraan vasthouden. Vervolgens is het belangrijk om op het juiste moment in- en uit te scharen. Met een grashoogtemeter wordt op verschillende plekken de drogestofopbrengst beoordeeld. “Met een grashoogtemeter hoef je geen rekening te houden met de dichtheid van de zode. Bij een open zode valt het gras door de schijf makkelijker plat en meet hij automatisch al iets minder drogestof.”

Van Loon adviseert om bij stripweiden in te scharen bij 17 centimeter en uit te scharen bij 6 centimeter. Bij roterend standweiden raadt hij aan om in te scharen bij 12 centimeter en uit te scharen bij 8 centimeter. En dan komt de uitdaging: hoe stuur je het beste op de graslengte? “Als het gras langer wordt, kun je overwegen om de koeien iets langer buiten te laten lopen en minder graskuil bij te voeren. Andersom kun je bij te weinig gras het aantal uren weidegang iets minderen en meer bijvoeren. Als de grasgroei echt uit de hand loopt, moet je een aantal blokken uit laten groeien en maaien”, legt de weidecoach uit.

Vroeg beginnen

Volgens Van Loon is het goed om vroeg in het seizoen te beginnen met weiden. “Dan profiteer je het langst van het beste gras en creëer je het makkelijkst groeitrappen. Daar heb je later in het seizoen profijt van.” Van Loon geeft wel aan dat er na de tweede snede een lastigere periode volgt. “Die moet je even door. Je kunt dan ook overwegen om meer hectares te weiden of iets meer bij te voeren."

Starten met beweiden

Weet u nog niet zeker of u wilt starten met beweiden? Vraag dan kosteloos een oriëntatiegesprek aan, waarin duidelijk wordt wat het oplevert voor uw bedrijf.
Vooraf kan er een bedrijfsspecifiek beweidingsplan gemaakt worden. In het beweidingsplan schetst de weidecoach alle zaken waar de veehouder rekening mee moet houden: van grasgroei tot voer en een eventuele combinatie met de melkrobot en weideselectiepoort.

Ook in 2020 ontvangt u subsidie van Stichting Weidegang voor een tweejaarlijkse begeleiding.

Heeft u vragen over het starten met beweiden of wilt u ondersteuning hierin? Neem dan contact op met één van onderstaande weidecoaches.

Regio Zuid: Gijs van Loon
Regio Oost: Sjoerd Roelofs
Regio Noord: Ap van der Bas en Albert-Jan Bos

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Nieuwe stap gezet voor de toepassing van RENURE, invoering per 2025 nog mogelijk

In een recente brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit belangrijke updates gedeeld over de voortgang van het...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden