Gijs van Loon

KANTOOR
DLV Advies
Oostwijk 5
Postbus 511
5400 AM Uden
info@dlvadvies.nl
0413 33 68 00

Wie is Gijs?

Mijn uitdaging is om klanten te ondersteunen bij keuzes en tijdig in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Voor ik bij DLV Advies begon, heb ik de opleiding bedrijfskunde en agribusiness aan de HAS in Den Bosch afgerond, verschillende stages gelopen in binnen en buitenland en kennis opgedaan van de rundveesector. Deze voorgrond, in combinatie met de praktijkervaring die ik nog steeds opdoe op het rundveebedrijf thuis, was een mooie opstap naar de functie van Adviseur Rundvee op het gebied van Mest bij DLV Advies.

Als Adviseur Rundvee word ik voornamelijk ingeschakeld om vanuit het oogpunt van wet- en regelgeving voor de melkveehouder een zo optimaal gebruik van mest en mineralen na te streven. Daarnaast ga ik mijzelf ook verdiepen in verschillende actuele thema’s zoals de fosfaatwetgeving en beweiding Het is mooi om samen met de veehouder niet alleen te kijken naar de beperkingen vanuit de wet, maar naar de mogelijkheden die er liggen. Mijn uitdaging is om klanten doorlopend te ondersteunen bij het maken van keuzes en tijdig in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Naast het werk bij DLV Advies ben ik regelmatig op het rundveebedrijf van mijn ouders te vinden. In drukke tijden spring ik graag even bij en help ik waar nodig. 

Erkend adviseur binnen GLB kennisvoucher-regeling

Gijs is erkend agrarisch bedrijfsadviseur voor het volgende aandachtsgebied:

A1 stikstofemissie en hergebruik nutriënten

“Je bent een betrokken en deskundig adviseur voor de melkveehouderij, met empathisch vermogen en communicatieve vaardigheden. Op basis van een goede en integrale kennis van de melkveehouderij en de KringloopWijzer weet je aan welke knoppen een bedrijf kan draaien om de stikstofverliezen en bedrijfsprestaties te verbeteren. Je bent ook betrokken bij bedrijven die gebruik maken van mestbewerkingsproducten (mineralencontraten) uit de varkenshouderij, en bij bedrijven die samenwerken met akkerbouwbedrijven. Ook heb je je verdiept in het NitraatActieprogramma en de achtergronden van de stikstofproblematiek.

Oene Oenema - expert voor het aandachtsgebied A1 ‘Stikstofemissies en hergebruik van nutriënten’.