Nieuwsarchief

Vergelijk binnen eigen marktconcept

Publicatiedatum: 19-07-2017

Vergelijken van financiële cijfers is binnen de varkenssector gemeengoed. Hiervoor worden alle beschikbare gegevens gebruikt. Die cijfers geven de grote ontwikkelingen weer en het niveau van de groep. Maar ze zeggen niet hoe het bedrijf het doet op het gebied van voerwinst, saldo en kostprijs in vergelijking tot andere bedrijven die voor dezelfde markt leveren. Daar brengt DLV Advies nu verandering in. 

Benchmark tot en met bedrijfsresultaat

Zij introduceert een dienst waarmee ondernemers zich kunnen meten met vergelijkbare bedrijven. Vleesvarkensbedrijven worden ingedeeld in 4 typen:
- traditioneel voor de Nederlandse markt met brijvoer,
- traditioneel voor de Nederlandse markt met droogvroer,
- Beter Leven,
- Pietrains voor de Duitse markt.

Zeugenbedrijven worden ingedeeld in de categorieën:
- traditionele biggenafzet binnen Nederland,
- export van Pietrainbiggen, 
- Beter Leven, 
- productie van speenbiggen.

De vergelijking van het bedrijf met de groep vindt plaats op het gebied van saldo, kostprijs en (langjarige) voerwinst. Zo kun je als leverancier van bijvoorbeeld Beter Levenbiggen op alle niveaus zien hoe je het doet ten opzichte van andere Beter Levenvarkenshouders. 

Diversiteit in de markt neemt toe

Paul Bens schetst een aantal veranderingen in de markt die DLV Advies hebben aangezet tot het ontwikkelen van deze dienst: “De diversiteit in de houderij en de concepten zal alleen maar groter worden. Daardoor zegt het vergelijken met de massa steeds minder. We zien ook dat ondernemers willen weten of ze de juiste beslissingen hebben gemaakt en goed in beeld willen hebben wat de sterke en zwakke punten binnen het bedrijf zijn.” 

Benchmark en rekenmodellen

Voor het maken van de vergelijkingscijfers wordt geput uit data van klanten en studiegroepen van DLV Advies en rekenmodellen. “We ontwikkelen voor meerdere concepten rekenmodellen die de rendementen of de meerkosten in beeld brengen. Dezelfde modellen kun je vervolgens gebruiken om terug te rekenen wat je vergoeding heeft gebracht ten opzichte van het traditionele bedrijf,” licht Paul toe. 

"Geen appels en peren vergelijken"

Een van de gebruikers van deze nieuwe dienst is familie Hilhorst uit Soest. Hilhorst zet zijn biggen traditioneel af binnen Nederland “Ik ben altijd wel aan het kijken naar hoe ik het doe ten opzichte van het landelijke gemiddelde, maar eigenlijk ben je dan appels met peren aan het vergelijken. Je wilt het weten ten opzichte van vergelijkbare bedrijven,” legt Anton Hilhorst uit. “Hiermee kun je een slag dieper gaan dan met de standaard vergelijkingen en analyses.” Hij is met name geïnteresseerd in de spreiding tussen bedrijven binnen hetzelfde type en in de verschillen tussen de verschillende categorieën.
 

Volgende stap in legaliseren PAS-meldingen
Waterverdunde drijfmest: minder ammoniakemissie, betere stikstofbenutting
Blog: Wie zijn de varkenshouders in de toekomst?
Mulchen tegen onkruid en uitdrogen
Verruiming slooptermijn Srv
Jaarrond biologische uien uit Flevoland
Adviezen bij deelname saneringsregeling
Voorbeelden emissiebeperkende maatregelen
Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland