Veel nieuwe weiders in 2019

Publicatiedatum: 17 oktober 2019

Juist in het najaar is het goed alvast na te denken over een eventuele start met weidegang in 2020. Er kan dan alvast een beweidingsplan worden gemaakt, afgestemd op uw bedrijfssituatie. Nieuwe weiders kunnen nog subsidie ontvangen van Stichting Weidegang voor een tweejaarlijkse begeleiding van een van onze weidecoaches.

“Dit jaar heb ik, ondanks de warme dagen, al 150 dagen kunnen weiden in combinatie met de melkrobot en weideselectiepoort, en dat heeft goed uitgepakt”, zegt Henk van de Enckevort, melkveehouder met 105 koeien en 21,7 ha grasland aan de stal in Kelpen-Oler. “Na 7 jaar niet geweid te hebben ben ik dit jaar gestart, onder begeleiding van weidecoach Ton Derks van DLV Advies. Hij heeft mij roterend standweiden geadviseerd, een methode waarmee de koeien elke dag vers gras krijgen.” Bij roterend standweiden worden blokken met 6 percelen van gelijke grootte afwisselend benut in een vaststaande volgorde, zodat het gras snel kan herstellen. Op deze manier hebben de koeien altijd vers gras en worden meer eiwitten benut. Ook is er voor deze methode weinig arbeid vereist en tegelijkertijd levert weidegang veel op. “Ik heb nu al 2,5 cent per liter melk extra, dat bestaat uit 1 cent VLOG-melk en 1,5 cent weidepremie.”

Derks heeft voor Henk veel betekend in het kunnen starten met weiden. Henk: “Zonder Ton was het niets geworden. Met het beweidingsplan heeft Ton rekening gehouden met de kavelgroottes om een goed systeem voor beweiding op te zetten. Hij is prettig in de omgang en communiceert goed.”

50e nieuwe weider voor Ton Derks

In 5 jaar tijd heeft Derks veel melkveehouders geholpen met starten van weidegang, variërend van kleine bedrijven met 50 koeien tot aan grote bedrijven met 380 koeien. Van Enckevort is de 50e nieuwe weider die Derks begeleidt. “In de loop van de tijd is het financieel alleen maar aantrekkelijker geworden om te gaan beweiden. Verder merk ik dat de veehouder tegenwoordig meer gemotiveerd is om ook aan het imago te werken, het gaat niet alleen om de weidepremie. Als weidecoach streef ik naar het beste resultaat voor de veehouder door rekening te houden met de omstandigheden op het bedrijf. Verder kijk ik of de basiscondities om te kunnen starten met beweiden goed zijn en waar mogelijk verbeter ik die. Zo moet de kwaliteit van het gras goed zijn, de smakelijkheid is belangrijk en de grasgroei moet optimaal zijn.”

Advies op maat is belangrijk bij weidegang, omdat veel zaken van invloed zijn op het succes. In het beweidingsplan schetst Derks alle zaken waar de veehouder rekening mee moet houden, van de grasgroei tot aan het voer, en een eventuele combinatie met de melkrobot en weideselectiepoort.

Ondersteuning Stichting Weidegang

Het is goed om dit najaar alvast na te gaan of starten met weiden in 2020 meer mogelijkheden geeft voor uw bedrijf. Er kan vooraf een bedrijfsspecifiek beweidingsplan gemaakt worden. Komende maanden kunnen we dat weideplan opstellen voor 2020. In de winter zullen er weer groepen van nieuwe weiders starten waar u dan bij aan kunt sluiten.
Weet u nog niet zeker of u wilt starten met beweiden? Vraag dan kosteloos een oriëntatiegesprek aan, waarin duidelijk wordt wat het oplevert voor uw bedrijf.
Heeft u vragen over starten met beweiden of wilt u ondersteuning hierin? Neem dan contact op met één van onderstaande weidecoaches.

Regio Zuid: Gijs van Loon en Ton Derks
Regio Oost: Sjoerd Roelofs, Marc Strikkeling
Regio Noord: Albert-Jan Bos, Ap van der Bas

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Nieuwe stap gezet voor de toepassing van RENURE, invoering per 2025 nog mogelijk

In een recente brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit belangrijke updates gedeeld over de voortgang van het...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden