Bouw Integraal Duurzame Stal

Met een rapport van de MER is er geen ruimte voor discussie.

Het verhaal

Een milieueffectrapportage (MER) is een schrikbeeld van menig plannenmaker. Het kost veel tijd en geld maar levert ook een beter plan en een onafhankelijke uitspraak van een commisie op. Daarmee kun je het plan tegenover iedereen verdedigen. Het is...
Lees verder

Foto's