Complete begeleiding bij nieuwe ligboxenstal bij de familie van Bemmel in Lopik

In het najaar van 2019 zat Johan den Hollander, Projectleider Bouw bij DLV Advies, al aan de keukentafel van de familie van Bemmel uit Lopik. Tijdens dit gesprek werden de wensen besproken voor een nieuw te bouwen ligboxenstal. Nu, bijna drie jaar later, is de oplevering een feit.

Op zaterdag 10 september 2022 van 10.00 uur tot 16.00 uur organiseert Maatschap van Bemmel op hun erf een open dag. Er zullen diverse noviteiten over de melkveehouderij en de bouw van de ligboxenstal aan bod komen en u kunt deelnemen en kennismaken met de verschillende bedrijven binnen het vakgebied.

Praatplan

Tijdens het praatplan werd vanuit de bestaande situatie bekeken welke mogelijkheden er waren voor de nieuw te bouwen stal. De bestaande ligboxenstal bood ruimte voor circa 63 plaatsen. Ondanks dat de stal nog in goede staat verkeerde, waren de roosterpaden en boxdekken te smal. De roosters dienden vervangen te worden. Daarbij moest de melkstal gerenoveerd worden. De familie van Bemmel wilde een stal laten bouwen met circa 100 ligplaatsen.

Schetsplan

Johan: “Tijdens mijn eerste bezoek hebben we gekeken naar de opties voor het vergroten van de bestaande stal. Maar gezien de beperkte erfruimte waren er nauwelijks mogelijkheden om de bestaande stal op een goede manier te vergroten. Nieuwbouw boven de bestaande jongveestal en berging met gebruikmaking van de aanwezige mestkelder bood daarentegen een beter perspectief.” Hiervoor dienden de gebouwen deels gesloopt worden. Het jongvee zou dan in de bestaande ligboxenstal terecht komen. “Aan de hand van ons praatplan, hebben wij een ontwerp schetsplan opgesteld waarin we zoveel mogelijk de wensen van de familie hebben verwerkt”, vervolgt Johan. Een stal met plek voor circa 100 stuks melkvee en voor alle dieren een eigen vreetplaats. Het tanklokaal en de machinekamer werden in deze schets voor de nieuwe stal geplaatst wat bijdroeg aan een minder groot en massieve voorgevel. Vanuit dit schetsplan werd al duidelijk dat de nieuwe stal 2.5 m over de bestaande bouwgrens heen kwam. Een omgevingsvergunning werd ingediend.

Van concept tot realisatie

Nadat de omgevingsvergunning en bouwaanvraag, inclusief sloopmelding, zijn toegekend door de gemeente en de aanbesteding is vergund aan de betrokken bedrijven, kon er medio maart 2022 gestart worden met de bouw van de nieuwe stal. De planning was om de afronding van de bouw vóór de zomervakantie te verwezenlijken. Op 10 september as. kunt u getuige zijn van de realisatie van de ligboxenstal met stalinrichting voor 90 ligplaatsen, krachtvoerboxen en een 2 x 8 zij-aan-zij Euroclass melkstal. Uiteraard kunt die dag voor informatie en vragen terecht bij alle betrokken bedrijven.

Open dag

Familie van Bemmel heet u van harte welkom op Tiendweg 36 in Lopik op 10 september 2022 van 10.00 tot 16.00 uur.