Geitendroom gerealiseerd

Van 20 melkkoeien naar ruim 800 melkgeiten.

Bloed kruipt waar het niet gaan kan. Toen het ter sprake kwam dat Wilfred van Zanten het melkveebedrijf van zijn opa wilde overnemen en over wilde gaan op geiten, zag opa dat niet echt zitten. Nu, enkele jaren later, staat hij aan de vooravond van een grote verandering. Met de aankoop van een nieuwe locatie even verderop kan Wilfred toch zijn droom om geiten te houden waarmaken. 

'Dit wordt het!'

“Ik was bij een paar geitenhouders gaan kijken en wist direct ‘dit wordt het!’. De geit is helemaal niet zo bekend in deze regio, hier leeft voornamelijk de tuinbouw. Het oude bedrijf bood ruimte aan 20 melkkoeien, dat was voor ons jonge gezin geen toekomstbestendige basis”, aldus Wilfred. 
De kans om toch zijn droom te realiseren werd gecreëerd doordat het oude bedrijf plaats moest gaan maken voor de ontwikkeling van een tuinbouw project. Rick Westerlaken, makelaar bij AgriTeam Makelaars, ging met Wilfred en Mirjam op zoek naar een geschikte locatie voor hun nieuwe bedrijf. Rick: “Samen hebben wij veel locaties bekeken. Uiteindelijk zij we bij een zeer geschikte locatie in Tricht terecht gekomen. Dit was een bestaand, maar leegstaand vleesveebedrijf waar met minimale aanpassingen geiten in kunnen. Het oude bedrijf werd verkocht onder de ontbindende voorwaarden dat de nieuwe locatie met een onherroepelijke vergunning geleverd kon worden. In dit geval kon alleen Wilfred de overeenkomst nog ontbinden. Hiermee hadden we het risico afgedekt.”  

In het proces van de aankoop moest er snel geschakeld worden. De materie was complex. Jan de Groot, specialist vergunningen van DLV Advies, werd ingeschakeld om de vergunningen te regelen. “De natuurbeschermingswet lag onder vuur. Er waren drie provincies mee gemoeid die elk hun eigen eisen stelde. In het voortraject hebben we kritisch gekeken naar de haalbaarheid van de plannen op de gekozen locatie. Wilfred had er een hard hoofd in. Hij had een eerder advies gekregen dat hetgeen hij in gedachte had niet gerealiseerd kon worden op deze locatie.” 

Vanuit ander oogpunt

Wilfred: “Jan bekeek de locatie vanuit een ander oogpunt en knipte de problemen op om ze gefaseerd af te lopen.” Jan legt uit: “Ik ben inderdaad begonnen met het oplossen van de geurproblemen door het verplaatsen van het emissiepunt en de wijze van ventileren. Door te kijken naar niet gangbare zaken zoals mechanisch ventileren kon de geurbelasting binnen de wettelijke eisen gebracht worden. Uiteraard moet het klimaat op orde zijn, dit is een randvoorwaarde voor een optimale melkproductie. De volgende stap was het bestemmingsplan. Hierin stond specifiek beschreven dat er geen intensieve veehouderij toegestaan was. Om aan te tonen dat de geitenhouderij gezien kon worden als grondgebonden landbouw was het noodzakelijk dat er voldoende landbouwgrond voor de ruwvoerwinning onder het bedrijf aanwezig was. Nadat duidelijk werd dat het houden van geiten gezien kon worden als grondgebonden landbouw kon ik doorpakken met de ammoniakvergunningen richting de provincies.” 

De inschatting vooraf van de haalbaarheid was zeer waardevol voor het jonge gezin. “Jan en Rick zijn altijd heel eerlijk geweest tegenover ons. Wij hadden tenslotte allemaal hetzelfde belang. Het vertrouwen onderling was groot. Dat is ook wel belangrijk wanneer je ergens aan begint waar je geen ervaring mee hebt”, aldus Wilfred. “Jan en Rick hebben iets gerealiseerd wat wij zelf nooit hadden gekund.”
De gedrevenheid van het jonge gezin heeft ook geholpen in het proces. In korte tijd waren alle hobbels genomen. Binnenkort boert het gezin op de nieuwe locatie in Tricht. Hier hebben zij straks ruimte voor 880 melkgeiten.