Aandachtspunten voor ventilatieroosters

Publicatiedatum: 29 april 2020

Voor het bewaren van Iosgestorte landbouwproducten zijn er de laatste jaren nieuwe roosters en nieuwe Ieveranciers op de markt gekomen. Maar waar moet je eigenlijk op Ietten bij de aanschaf en het Ieggen van roosters?

In een bewaarplaats voor losgestort product verdeelt de ventilatielucht zich door tegendruk. Voor een optimale luchtverdeling moet de weerstand overal even groot zijn. Roosters spelen daarbij een rol.

“Voor een optimale tegendruk moet de luchtsnelheid bij aardappelen ongeveer 4 tot 5 meter per seconde zijn. Bij uien, die meer weerstand hebben, mag die iets hoger zijn. Om die reden heeft een aardappelrooster een doorlaat nodig van 5 tot 7 procent, een uienrooster 7 tot 8 procent”, zegt Harrie Versluis, Product Manager bouw.
Verder is belangrijk dat de spleten open blijven. Een spleet die gedeeltelijk dicht zit, laat immers minder lucht door, de tegendruk neemt toe en er ontstaan slecht beluchte plekken. Een 20 tot 22 mm brede spleet beperkt dit. Een 15 mm brede spleet is eigenlijk alleen geschikt voor ļ¬jnere gewassen als eerstejaars plantuien. Voor bedrijven die losgestorte producten op dezelfde vloer willen bewaren, zijn er geschikte vloeren beschikbaar met grote spleten waarin verschillende kunststofroosters kunnen worden geklikt.

Aslast vloer

Wegverkeer heeft volgens de regels een maximale aslast van 10 ton. “Bijna alle roosters hebben dan ook een minimale aslast van 11,5 ton, soms zijn ze bestand tegen aslasten van 15 tot 20 ton. Of een hogere aslast nodig is, hangt af van de methode van in- en uitschuren. Als een kieper kiepend op het rooster moet kunnen staan, dan is een aslast van 15 of 20 ton zinvol. Bij het kiepen rust immers bijna het totale gewicht op de kieperas. Bij het uitschuren is de belasting van de heftruck met schepbak of een schovel met volle laadbak maatgevend. Als de roostervloer ook wordt gebruikt voor kistenbewaring, is ook het draagvermogen van de roosters van belang, net als die van de muurtjes, fundering en heipalen eronder. Bij zes kisten hoog stapelen is een draagvermogen van minimaal 4 ton nodig”, aldus Versluis.

Oplegging

Roosters moeten met minstens 10 cm op het muurtje liggen. Als de muurtjes niet recht zijn gemetseld, is deze zogeheten oplegging al snel te weinig. Daarnaast is het belangrijk dat de roosters in voldoende, goed hechtende, specie worden gelegd. Een sterk zuigende droge ondergrond is daarbij fataal. De specie wordt dan korrelig en kruimelt naar verloop van tijd onder de roosters vandaan.

Versluis: “De meeste roosters hebben afstandnokken. Daardoor ontstaat een lange doorgaande spleet tussen twee roosters. En die kun je gebruiken om met een houten plaat het kanaal af te sluiten. Dat is handig als je uitregent of als de opbrengst lager uitvalt dan verwacht en de cel niet vol komt. Bij het leggen moeten idealiter alle vier hoeken van het rooster op de juiste hoogte komen te liggen. Maar ondanks het vakmanschap van de timmerman lukt dit lang niet altijd. Roosters kunnen namelijk iets scheluw zijn, waardoor één van de vier hoeken iets hoger uitsteekt. Zorg er in dat geval voor, dat je tijdens het uitschuren niet tegen de hoogste hoek kunt stoten. Leg de rooster zo neer dat je bij het opscheppen altijd van hoog naar laag werkt.”

Beschadiging roostervloer

Daarmee komt één van de nadelen van roosters om de hoek kijken: een roostervloer is nooit volledig vlak en dus zullen de roosters aan de randen en bij de spleten altijd beschadigen. Om dit te minimaliseren, is het zinnig om evenwijdig aan de spleten te scheppen. Voor dit doel zijn er roosters verkrijgbaar waarbij de sleuven dwars op de roosters zitten. Een andere leverancier heeft voor dat doel roosters ontworpen met halve maantjes (smiley’s). 
Maar ook netjes gelegde roosters kunnen beschadigen, niet alleen bij de overgang van het ene rooster naar het andere, maar ook bij de spleten in het rooster zel. Langs de spleten kunnen braampjes beton zitten, die tijdens het gebruik afbreken. Hoe minder braampjes, des te minder kans op schade.
“Sommige roostervloeren hebben daar geen last van en worden andersom gemaakt, waardoor de spleten verzonken zijn - de schepbak gaat er altijd overheen. Let er bij deze roosters wel op dat deze roosters volledig tegen elkaar aan liggen. Het afsluiten met een plaat wordt daardoor erg lastig. Een andere mogelijkheid om het afbreken van de randjes te voorkomen, is deze randjes hand- matig bij te werken, nadat ze gelegd zijn. Oneffenheden en uitstekende delen die je na het Ieggen wegslijpt, kunnen later niet meer afbreken. En als dat onverhoopt toch gebeurt, dan zijn de beschadigingen te repareren met  speciale tweecomponenten-reparatiemortel. Belangrijk daarbij is dat je de vloer vooraf goed schoonmaakt en dat je de reparatiemortel onder de betonrand houdt. Anders breekt ook deze reparatie af”, zegt Versluis.
Tenslotte is het bij het uitschuren van belang om met het onder mes over het beton te strijken.” Zowel met rijden, als met kantelen. Let vooral op het laatste, omdat dan de achterkant wel eens kan gaan stoten tegen de beton. Kies ook bij voorkeur voor een kunststof slijtstrip op het ondermes. Dat beperkt het risico.”

Dit artikel verscheen in Landbouwmechanisatie in januari 2020.

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar