Minister moet adresgegevens PAS-melders alsnog openbaar maken

Publicatiedatum: 24 januari 2022

De Raad van State heeft geoordeeld dat de adresgegevens van 3.500 PAS-melders openbaar gemaakt moeten worden. De reden voor deze uitspraak is het Wob-verzoek dat milieugroep MOB enkele jaren geleden heeft gedaan. Minister Staghouwer heeft 3 weken de tijd om de gegevens te verstrekken, anders zal een dwangsom worden verbeurd.

Na een lange rechtsgang heeft de hoogste rechter nu bepaald dat de adressen als milieugegevens worden gezien en dus openbaar gemaakt moeten worden. “Veel (agrarische) bedrijven zijn bang dat het openbaar maken van de adresgegevens inbreuk doet op de persoonlijke levenssfeer”, zegt Jeroen van Boxmeer, adviseur ROM. “DLV Advies heeft veel van deze PAS-melders in beeld en kan hen daarom ondersteunen in de te nemen vervolgstappen.”

PAS-meldingen en Wob-verzoek

Tussen 2015 en 2019 werden natuurvergunningen volgens de PAS-systematiek behandeld. In die systematiek vielen veel bedrijven niet onder de vergunningplicht, maar moesten ze een melding doen. In die periode zijn ongeveer 3.500 meldingen gedaan. In 2019 heeft de Raad van State de PAS-systematiek ongeldig verklaard, waarmee bedrijven met een PAS-melding abrupt alsnog een vergunning nodig hadden. Inmiddels hebben deze bedrijven zich kunnen aanmelden voor legalisatie van de PAS-melding maar de afhandeling hiervan duurt naar verwachting nog enkele jaren.
In de tussentijd heeft milieugroep MOB aan de minister gevraagd om de gegevens van alle PAS-melders openbaar te maken. Tegen dit Wob-verzoek hebben veel bedrijven bezwaar gemaakt. Jeroen: ”In deze procedure hebben wij al een aantal bedrijven ondersteund. We weten welke stappen er genomen moeten worden. Neemt niet weg dat dit ongemakkelijk voelt. We zijn bang dat veel boeren mogelijk juridisch achtervolgd worden terwijl zij altijd op de juiste wijze hebben gedaan wat volgens de wet van hen verlangd werd. We merken een grote behoefte aan rechtszekerheid.”

Hoe nu verder?

Met het openbaar maken van de adresgegevens is de juridische onzekerheid voor de PAS-melders nog groter geworden. De MOB kan deze gegevens eenvoudig gebruiken om verzoeken tot handhaving in te dienen. Zolang de legalisatie van een PAS-melding nog niet is afgerond moet zo’n verzoek worden behandeld. Inmiddels zijn er al tientallen van deze verzoeken gedaan.
“Of het verstandig is om actie te ondernemen, hangt volledig af van de specifieke bedrijfssituatie”, vervolgt Jeroen.  “De algemene verwachting is dat het legalisatieprogramma van de overheid jaren gaat duren om volledig af te ronden. Wanneer je hier niet op wil wachten kan je altijd besluiten op eigen initiatief een vergunning aan te vragen. Ook omdat de stikstofwetgeving de laatste jaren flink is veranderd, kan de vergunningplicht nu heel anders liggen.”

Welke actie moet ik ondernemen? 

Hieronder volgen enkele voorbeelden van situaties, waarbij er telkens een voor de hand liggende actie wordt benoemd.

Voorbeeld 1: mijn bedrijf komt overeen met de PAS-melding en er zijn geen uitbreidingsplannen
In deze situatie zal de legalisatie van de PAS-melding zorgen voor een natuurtoestemming die aansluit bij de feitelijke situatie. Ook is het de verwachting dat deze situatie in de toekomst hetzelfde zal blijven. Hierdoor ligt het voor de hand om de legalisatie af te wachten. Zeker als er geen verzoek tot handhaving is gedaan, zit er geen specifieke tijdsdruk achter.

Voorbeeld 2: mijn bedrijf wijkt af van de PAS-melding, maar stoot nu veel minder stikstof uit
Bij deze bedrijven is het belangrijk om te kijken welke situatie de referentie vormt. Dat kan een onderliggende natuurvergunning zijn. Is die er niet, dan vormt de milieuvergunning met de laagste stikstofuitstoot sinds 1994 de referentie. Is de feitelijke stikstofuitstoot gelijk aan of lager dan deze referentie, dan is er waarschijnlijk geen vergunningplicht. In zo’n geval zal de legalisatieprocedure dit als uitkomst geven, waardoor het voor de hand ligt deze procedure af te wachten.
Is de feitelijke stikstofuitstoot hoger dan de referentie, dan kan zelf actief een vergunningaanvraag de beste actie zijn. Er moet dan stikstof van elders worden aangekocht.

Voorbeeld 3: mijn bedrijf heeft uitbreidingsplannen in de nabije toekomst
Bij deze bedrijven is het erg belangrijk dat de geplande uitbreiding in de toekomst door kan gaan. In de praktijk kan de legalisatie van de PAS-melding zorgen voor een forse vertraging doordat er geen duidelijkheid is over de natuurvergunning. Ook kan dit problemen opleveren bij de financiering. In dit geval is het verstandig om zelf een natuurvergunning aan te vragen voor de uiteindelijke situatie. Mogelijk moet hiervoor stikstof aangekocht worden.

 

Meer weten?

Twijfelt u over welk voorbeeld het meest overeenkomst met uw situatie? Wilt u meer weten over de procedure en de te nemen stappen of heeft u overige NB-gerelateerde vragen? Neem contact op met onze adviseurs om de kijken wat het beste advies is voor uw specifieke situatie of vul onderstaand formulier in en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

* verplichte velden

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar