Piekbelasters: de alternatieven voor saneren

Publicatiedatum: 24 januari 2024

Bij de aankondiging van de Aanpak Piekbelasting heeft de Minister aangekondigd dat piekbelasters naast saneren de mogelijkheid hebben van extensiveren, verplaatsen, innoveren of omschakelen. In haar recente brief (23-01-2024) aan de Tweede Kamer heeft zij een gedetailleerde update gegeven over de voortgang en aankomende initiatieven.

Met de landelijke aanpak piekbelasting wil het kabinet de stikstofneerslag in de kwetsbare natuurgebieden snel terugdringen. De aanpak richt zich op ongeveer 3000 bedrijven die de meeste stikstofneerslag veroorzaken op overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Minister van der Wal kwam met verschillende opties voor bedrijven die binnen deze aanpak vallen om hun stikstofuitstoot te verminderen: verplaatsen, extensiveren, innoveren, omschakelen of stoppen. Tot op heden was alleen de stoppersregeling Lbv opengesteld. Inmiddels is er ook meer duidelijkheid over de andere sporen. 

Extensiveren

Samenwerkingsmaatregel Veenweiden en overgangsgebieden:
Melkveehouders in een veenweidegebied of (in de buurt van) een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied kunnen een subsidie aanvragen voor extensiveren of voor het verhogen van de grondwaterstand. Dit kan in groepsverband: voor het opzetten van een samenwerkingsverband en het opstellen van een gebiedsplan is tot maximaal € 40.000 subsidie te verkrijgen. Ook bestaat de mogelijkheid om individueel subsidie te ontvangen voor een geringere drooglegging in veenweidegebied en voor het verlagen tot 100 of 150 kilogram stikstof dierexcretie per hectare per bedrijf. Dit houdt in dat er geen kunstmest meer gebruikt mag worden. Tom Ploeger, projectaccountmanager bij DLV Advies, zegt hierover: "We verwachten dat er 1 februari meer bekend wordt gemaakt over de extensiveringsregeling. Wij merken dat een goede voorbereiding, vóór de openstellingsperiode essentieel is, aangezien deze regeling vanuit een samenwerkingsverband moet worden aangevraagd." De verwachting is dat de subsidie samenwerkingsmaatregel veenweiden en overgangsgebieden van 1 mei tot en met 31 mei 2024 aan te vragen zal zijn.

Verplaatsen met de verplaatsingsregeling

Er komt een verplaatsingsregeling voor veehouderijen met piekbelasting. Deze bedrijven kunnen subsidie krijgen voor vrijwillige verplaatsing binnen Nederland of naar een ander land in de Europese Unie. De subsidie is ook voor onderzoek naar de haalbaarheid van de verplaatsing. In het voorjaar volgt meer informatie over de Landelijke verplaatsingsregeling veehouderijen met piekbelasting (LVVP).

Innoveren met de Sbv-investeringsmodule

Via de Sbv-investeringsmodule kunnen veehouders een vergoeding ontvangen voor de aanschaf van één of meer bewezen emissiearme stalsystemen of technieken op een veehouderijbedrijf. Dit zijn dus technieken die op de RAV-lijst staan. Deze lijst is nog niet bekendgemaakt, de verwachting is dat de keuze met name binnen rundvee beperkt zal zijn. Tom Ploeger, specialist op het gebied van stikstofregelingen bij DLV Advies: “In 2022 deed de Raad van State een uitspraak dat er te veel onzekerheid is over de emissiebeperking van emissiearme vloeren in rundveestallen. Deze emissiearme vloeren staan daardoor niet meer op de RAV-lijst, waardoor de lijst met goedgekeurde technieken beperkt is. ”Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden. “Wanneer de overheid goedgekeurde technieken ondersteunt, kan dit een goede optie zijn om als piekbelaster op de huidige locatie verder te boeren en betaalbaar stikstofuitstoot te reduceren.”

De Sbv-investeringsmodule voor piekbelasters is nog niet opengesteld. De verwachting is dat dit in ieder geval niet voor het voorjaar van 2024 zal gebeuren.

Omschakelen met IDL

De IDL is een mogelijkheid om een integrale bedrijfsomschakeling gunstig te financieren. Per bedrijf is maximaal € 400.000 beschikbaar. De financiële condities zijn soepel: ondernemers betalen een lage rente (1%) en hoeven de eerste jaren niet af te lossen. Stikstofreductie is een van de eisen waaraan het bedrijf(splan) moet voldoen. DLV Advies verzorgde al voor vele ondernemers succesvol een aanvraag. Zaken die gefinancierd zijn binnen deze aanvragen waren onder andere melkrobots, nieuwe stallen, opzetten verwerken en verkopen van eigen producten etc. Wel altijd als onderdeel van een integraal duurzaamheidsplan.

De IDL is maandelijks in te dienen in geheel 2024.

Toekomstperspectief: ondernemingsplan

Agrarisch ondernemers die willen doorgaan met hun bedrijf, krijgen later dit jaar de mogelijkheid om met een ondernemingsplan te komen. Daarin presenteert een ondernemer zelf ideeën voor een nieuw toekomstperspectief. In het plan staan onder andere maatregelen voor minder stikstofuitstoot. Maar ook andere maatregelen om aan natuur-, water- en klimaatdoelen bij te dragen. De mogelijkheid van een ondernemingsplan wordt eerst getest in 2 pilots. Dit gebeurt in de Gelderse Vallei en De Peel.

 

Meer weten?

Valt u mogelijk onder aanpak piekbelasting en wilt u meer weten over een van de stikstofregelingen? Laat dan hieronder uw gegevens achter. Dan houden wij u op de hoogte.

* verplichte velden

 

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Marco Hol

Adviseur Financieel Management & Schade Expertise
06 26 51 86 86
Stuur e-mail
Meer over Marco