Provincies richten stikstofbank op

Publicatiedatum: 13 juli 2021

Vanwege het stikstofprobleem is het voor veel initiatieven in ons land lastig om een vergunning te krijgen. Als één van de oplossingen hebben de provincies gezamenlijk een stikstofbank ontwikkeld. Het Rijk doet later dit jaar ook mee.

De Stikstofbank biedt, nadat deze is gevuld, een extra mogelijkheid om natuurvergunningen te verlenen voor initiatieven waarbij stikstof wordt uitgestoten.

Stikstofruimte voor toekomstig gebruik

De Stikstofbank bewaart stikstofruimte voor toekomstig gebruikt. Dat kan alleen als er voldoende ruimte is. Bijvoorbeeld door maatregelen die de uitstoot van stikstof elders beperken of ruimte die ‘vrijvalt’ van bedrijven die gedeeltelijk of geheel stoppen. De stikstofbank zal bestaan uit een microdepositiebank (voor projecten waarvan de stikstof zich in kleine hoeveelheden verspreidt) en uit een doelenbank (voor specifieke projecten).

Specifieke locaties

De stikstofruimte die is overgedragen, is gebonden aan een specifieke locatie. Het gaat om stikstofneerslag op specifieke locaties in Natura 2000-gebieden, die om het (deels) stoppende bedrijf heen liggen. De ontvangende partij bevindt zich niet op exact dezelfde locatie als de stoppende partij. Hierdoor kan niet alle overgedragen stikstofruimte worden benut door de ontvangende partij. Deze ruimte valt vrij en wordt vervolgens opgenomen en geregistreerd in de microdepositiebank. Partijen die stikstofruimte nodig hebben voor een project, kunnen via deze bank kleine porties opnemen. Het gaat om maximaal 0,05 mol stikstofneerslag per hectare.

Extern salderen met veehouderijen Drenthe en Noord-Holland

Naar aanleiding van het openen van de microdepositiebank hebben provincie Drenthe en provincie Noord-Holland als laatste provincies extern salderen opengesteld. Provincie Noord-Holland wilde eerst voorzorgsmaatregelen treffen om te voorkomen dat agrarische bedrijven massaal zouden worden opgekocht door andere bedrijfstakken met stikstofbehoefte. Provincie Drenthe heeft gewacht met het openstellen van extern salderen met veehouderijen totdat aan een aantal randvoorwaarden is voldaan. Eén daarvan is een goedwerkend systeem om vrijgekomen stikstofruimte van bedrijven die hun activiteiten beëindigen goed op te vangen en te registreren. Met de komst van de Stikstofbank is de inname en uitgifte van stikstof nu wettelijk geregeld. Een andere belangrijke voorwaarde was legalisatie voor de zogeheten PAS-melders. Dit is nu gewaarborgd in de landelijke stikstofwet.

Meer informatie

Stikstofruimte nodig? Onze adviseurs kunnen u ondersteunen en adviseren in de aanpak.
Lees meer over de stikstofbank op IPO.nl  

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar