Toekomstbestendig met een oude stal

Publicatiedatum: 25 mei 2021

De nieuwe stal van Theo Frielinck uit Beuningen (OV) is bijzonder. Hij is namelijk deels gebouwd met materialen die afkomstig zijn uit een stal voor 150 melkkoeien in Ambt Delden. Spanten, platen, gordingen, wandbeplatingen en de tafelnok zijn hergebruikt.

Deze maand realiseerde Theo, met behulp van Tonny van Schaik, Projectleider Bouw bij DLV Advies, zijn stalaanbouw van 35 bij 22 meter. De ervaringen die DLV Advies in het project met Theo heeft opgedaan, worden verder uitgewerkt in het project ‘Circulair bouwen met VAB’s: de nieuwe grondstof’. In dit project wordt een ‘Oogstkaart’ opgesteld waarin materialen uit agrarische gebouwen terug te vinden zijn die nog een tweede leven aankunnen in een nieuwe stal of schuur.

Inventarisatie leegstaande panden in de Achterhoek

Vanuit bestaande stallen en schuren komen bij onderhoud, renovatie, verduurzaming of sloop allerlei nog bruikbare materialen vrij. "Momenteel inventariseren we in leegstaande agrarische panden in de Achterhoek welke materialen hergebruikt kunnen worden. Daarbij maken we gelijk een schatting van de waarde”, vertelt Tom Ploeger, Projectaccountmanager. "Om hergebruik te stimuleren, is het onder meer belangrijk dat er een groot aanbod is van materialen. Als er agrariërs in de Achterhoek zijn die hun stallen en schuren in plaats van te laten slopen, willen laten demonteren dan kom ik graag in contact met ze.

Bij ons project in Beuningen lag de prioriteit op de materialen die nodig zijn voor een bouwvergunning, zoals spanten, gordingen, dakbeplating en wandplaten. Inrichting, isolatie, elektra, leidingen en andere zaken bleven buiten beschouwing. Met het project in de Achterhoek bekijken we daadwerkelijk alles. ”

Oogstkaart

Alle bruikbare materialen uit stallen en schuren worden opgenomen in de Oogstkaart waar de koper herbruikbare materialen, op basis van door hem of haar ingegeven zoekcriteria, kan terugvinden. Harm Wentink, 4e-jaars student Agrotechniek & Management aan de Aeres Hogeschool ontwierp het basismodel van de Oogstkaart. Het model is gebaseerd op hergebruik van materialen uit een ligboxenstal. Al het complexe materiaal met specifieke details waaruit een stal is opgebouwd, denk alleen al aan de afmetingen van een dubbele ligbox versus een enkele of die van een oude ligbox ten opzichte van een nieuwe, zijn in de Oogstkaart gezet. Het model (de database) zal in de loop van de tijd steeds verder worden aangevuld.

Verduurzamen stallenbouw

De productie van nieuw bouwmateriaal drukt zwaar op het milieu via CO2-uitstoot. Tom: “Met de Oogstkaart verduurzamen we de stallenbouw. We bieden materialen aan die, ondanks dat ze nog bruikbaar zijn, anders verloren zouden gaan. De koper heeft een (klein) financieel voordeel en werkt aan het verlagen van de CO2-voetafdruk. Stallen zijn niet uniform en vaak zal een veehouder er nu nog niet omheen kunnen om toch ook nieuwe materialen te gebruiken. Om echt circulair een stal te bouwen, moet er veel meer gebeuren dan alleen het aanbieden van materialen voor hergebruik. Het is essentieel dat er vanuit de keten anders wordt gekeken naar waar de kosten en opbrengsten komen liggen."

Meer informatie

Heb je een leegstaande stal of schuur in de Achterhoek en wil je weten of de materialen herbruikbaar zijn? Neem contact op met Tom Ploeger (tel. 06 515 871 32,  t.ploeger@dlvadvies.nl)

Het project Circulair Bouwen met VAB’s waarbinnen de Oogstkaart ontwikkeld wordt, is mede mogelijk door steun van de provincie Gelderland, de gemeente Bronckhorst en en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.. Voor meer informatie over het project kun je contact opnemen met Tom Ploeger. Wil je meer weten over circulair bouwen, neem dan contact op met Tonny van Schaik.

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties