Toekomstig boerenbedrijf is hoogtechnisch én natuurinclusief

Publicatiedatum: 22 april 2022

“Nou daar is de lente dan! De mooiste tijd van het jaar breekt weer aan. Buiten aan de gang. De kop is eraf, fijn om even het hoofd leeg te maken, telefoon uit! De afgelopen weken breek ik m’n hoofd namelijk over alle uitdagingen in het buitengebied die over de boer worden uitgestort. Logisch dat de overheid nu geld vrijmaakt om ons land te ‘moderniseren”, zegt Harm Wientjes, Projectaccountmanager bij DLV Advies in zijn blog in boerderij.nl.

De inflatie zat er aan te komen en de schuldpositie binnen Europa is zo scheef dat wij het beste onze staatsschuld maar flink op laten lopen. Anders vindt nivellering van de Europese schuld plaats via opkoop van staatsschulden van de zuidelijke landen. Dan dat geld maar nuttig besteden.

Investeren in innovatie

Het zal duidelijk zijn dat we als sector de voorkeur uitspreken voor investeren in innovaties om zo te moderniseren. Blijkbaar heeft de politiek onvoldoende vertrouwen in het bereiken van de doelen via innovatie. Best raar eigenlijk, want er zijn genoeg voorbeelden te noemen waarin we als sector flinke moderniseringsslagen gemaakt hebben. Even een voorspelling voor als het zo doorgaat zoals bedacht: de melkveehouderij krimpt met 40% en de intensieve veehouderij met 25%. De grootste afname zal het dichtst bij de Natura 2000-gebieden zijn, met een aparte focus op de zandgebieden vanuit de provincies. Daarmee is voor stikstof de depositie via ammoniak verminderd en de veedichte gebieden worden verdund.

Natuurinclusieve graslanden

Het areaal grasland mag niet afnemen, dus de opkoop van cultuurgrond gaat vooral plaatsvinden waar de melkveehouderij wordt weggekocht. Deze wordt afgewaardeerd (financieel gezien) naar natuurinclusieve graslanden. De boer wordt dan terreinbeheerder en de burger kan genieten van een schoon en uitgestrekt divers landschap. Wie gaat dat natuurrijke grasland allemaal opeten als er geen koeien meer in de buurt lopen? De tuinbouw in de zandgebieden zal zich verplaatsen naar waar nu het gras groeit. Als er geen mestoverschot meer is, laten we de verwerkers dan failliet gaan? En komt er dan dus onbewerkte mest op de resterende bouwland percelen, of gaan we daar weer nieuwe regels voor bedenken? En hoe zien we dat voor ons met de nitraatrichtlijn?

De kracht zit in de combinatie

Vooral die laatste vraag blijft onbeantwoord aan iedereen aan wie ik ’m stel. Ik verwonder me erover dat er voor een plan van € 60 miljard geen studie is gemaakt over de effecten. Het herinrichten van het landelijk gebied met overheidsingrijpen op deze schaal verdient wel wat meer voorbereiding om op deze (en meer) vragen een antwoord te geven. Mijn mening is ook dat de toekomstige bedrijven niet hoogtechnisch óf enkel natuurinclusief zijn. De kracht zit juist in de combinatie van die twee. Waarbij ieder bedrijf efficiënt en effectief is ingericht én tegelijkertijd een bijdrage levert aan natuur en klimaat.

Maatwerk

“Dat vraagt echter wel maatwerk, tijd en zorgvuldigheid in de uitvoering van de regelingen. Zodat iedere boer de kans krijgt een stap in die richting te maken die voor het bedrijf leidt tot optimale verduurzaming. Met de huidige drang naar kortetermijnpolitiek is die tijd en zorgvuldigheid er niet en dat leidt onherroepelijk tot onverantwoorde programma’s”, aldus Harm.

 

Dit artikel is overgenomen van boerderij.nl

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar