Veel aanbod ammoniak- of stikstofrechten

Publicatiedatum: 02 november 2020

Verkopen of verleasen van ammoniak- en stikstofrechten geeft veel mogelijkheden. Als er op het eigen bedrijf behoefte is aan meer stikstofruimte, omdat de gewenste bedrijfsvoering anders niet kan plaatsvinden, is extern salderen een mogelijke oplossing. Dit is wel afhankelijk van de locatie van het bedrijf: de randvoorwaarden voor extern salderen worden door de provincies zelf uitgewerkt en verschillen daarom per provincie.

 “Momenteel is er erg veel aanbod, maar de vraag is nog beperkt. Wij merken nu dat er ongeveer tien keer zoveel aanbod is van ammoniak- en/of stikstofrechten dan vraag”, zegt Jeroen van Boxmeer, adviseur ROM bij DLV Advies. “Dit zegt nog niet veel over de waarde van de rechten, want locatie speelt een grote rol. De grootste benutting van de ammoniak of stikstof voor de agrarische ondernemer wordt behaald door die te verplaatsen naar een bedrijf zo dicht mogelijk in de buurt. Het is dus de kunst net die ene aanbieder ofwel saldogever te vinden die in de buurt van de vrager (de saldo-ontvanger) zit. ”Hoe groter de afstand tussen gever en nemer, hoe meer ammoniak gekocht moet worden om hetzelfde effect te krijgen.”

Vergunningen

Advisering is voor alle betrokken partijen (zowel vraag als aanbod) erg belangrijk, want er zijn verschillende beleidsregels waaraan getoetst moet worden. Daarbij spelen de vergunningen mee. Jeroen: “Het wel of niet beschikken over een geldige Wet natuurbeschermingsvergunning is bepalend of stikstof wel of niet ingezet kan worden. Is er geen vergunning Wet natuurbescherming, dan verschilt de in te zetten stikstof per locatie op basis van het verleden. Vaak is een oude vergunning niet zomaar 1-op-1 inzetbaar, dat is het geval als de stalcapaciteit niet volledig is gerealiseerd. In zo’n geval mag je die niet gerealiseerde stikstof niet verkopen.”

Ook van invloed op de hoeveelheid stikstof die uiteindelijk verkocht kan worden, zijn de ammoniakemissiefactoren. Die zijn in de loop van de jaren zodanig veranderd, dat het agrariërs soms wel tot 10% meer te verkopen stikstof op kan leveren.

Rekentool stikstof       

Om te weten te komen welke hoeveelheid stikstof u precies kunt verkopen, is het dus belangrijk om met meerdere factoren rekening te houden. DLV Advies kan voor u de beschikbare stikstof inschatten op basis van een rekentool. Op basis van wat u nodig heeft aan stikstofruimte, kijken we meteen of we een match kunnen maken tussen u als saldo-gever en een eventuele saldo-ontvanger in de buurt. We houden daarbij rekening met de afstand tussen aanbieder en ontvanger voor een zo optimaal mogelijke match. Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Lees ook meer over de regels rondom stikstof verhandelen in het artikel Vergunning aanvragen bij nieuwe stikstofwet, hoe werkt dat?

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws