Verborgen rendement in gebouwen

Publicatiedatum: 25 januari 2017

Agrariërs die stoppen of afbouwen hebben vaak bedrijfsgebouwen die niet meer in gebruik zijn, terwijl ze nog wel in goede staat zijn. Er zit veel verborgen rendement in deze stallen en loodsen. Om geld te maken met de gebouwen moeten vaak wel het gebouw en de vergunningen aangepast worden. Jan de Groot, specialist vergunningen bij DLV Advies zet de mogelijkheden op een rij.

Verkopen als veehouderij

“Voorheen werden agrarische locaties vaak ‘opgepimpd’ met grotere vergunningen zodat het interessanter was voor de verkoop. De vraag naar agrarische locaties met een grote vergunning loopt echter terug en de procedures om ruimere vergunningen te krijgen duren steeds langer en zijn duur. Dit wordt  alleen gedaan als de wensen van de koper bekend zijn.”

Ombouwen naar een andere vorm van veehouderij

De vraag naar biologische producten neemt toe, omschakelen is voor een aantal veehouders een mogelijkheid. Ook kan een niche markt zoals insectenteelt soms een uitkomst bieden. 

Veranderen naar niet agrarisch

Tel daarbij op dat veel ondernemers die geheel of gedeeltelijk stoppen met boeren de wens hebben om ondernemer te blijven en op de boerderij te blijven wonen. Dan is het interessanter om naar andere mogelijkheden te kijken, zoals een neventak. Jan: “Wat we op het moment zien is dat varkenshouders een stal omzetten naar een bedrijfsverzamelgebouw. De stal heeft al meerdere afdelingen die vrij eenvoudig verbouwd kunnen worden om vervolgens in delen aan bedrijfjes verhuurd te kunnen worden. Ook zien we varkensbedrijven die de zeugentak afstoten en naast het houden van de vleesvarkens de stal verhuren of ombouwen tot caravanstalling. Zo begeleid ik een varkenshouder die locatiehouder wordt bij Stalling31.” Een neventak beginnen is vaak een relatief eenvoudige procedure. Jan: “In bestemmingsplannen wordt een nevenactiviteit vaak rechtstreeks toegestaan. Het gaat dan om caravanstalling, een boerderijwinkel of een B&B bijvoorbeeld. Bij het voorbeeld van de caravanstalling hoeft de ondernemer enkel een melding in het kader van het activiteitenbesluit te doen, ten minste vier weken voorafgaand aan het starten van de stalling. De mogelijkheden houden niet op bij de genoemde voorbeelden, per locatie is er maatwerk noodzakelijk, de ondernemerswens staat daarbij centraal. Dat blijft het uitgangspunt om te komen tot een passend bedrijf. 

Vergunning voor volledig omschakelen 

Wanneer de nevenactiviteit de hoofdactiviteit wordt of men in een keer omschakelt naar een andere bedrijfsvoering is de procedure omvangrijker. Jan: “Een bestemmingsplanprocedure is een vrij omvangrijke procedure. Dat is altijd maatwerk.”

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met Jan de Groot via 06 83 90 54 20 of ajm.degroot@dlvadvies.nl

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar