Kleine windmolen op het erf: wat zijn de mogelijkheden?

Publicatiedatum: 05 juli 2023

Wil je investeren in een kleine windmolen op het erf kijk dan goed naar de mogelijkheden met betrekking tot het beleid, de windsnelheid, de bebouwing in de omgeving, het energieverbruik en de netaansluiting. Dat benadrukt Erik de Jonge, projectleider Energie bij DLV Advies en sterk betrokken bij de ontwikkelingen rondom de bouw van kleine windmolens.

De voorschriften met betrekking tot het beleid in ashoogte, lengte van de wieken en de algemene inpassing van de molen in het landschap variëren sterk per gemeente.

Beleid wisselend per gemeente

Sommige gemeenten hebben mogelijk strikte regels en beperkingen op het gebied van plaatsing, terwijl andere gemeenten een meer flexibel beleid hebben om duurzame energieopwekking te bevorderen. Zo heeft de gemeente Arnhem geen beleid, terwijl in Ede, toch in de buurt, een windmolen tot 30 meter ashoogte geplaatst mag worden, deels buiten het bouwvlak. Andere gemeenten komen pas in actie als een boer een aanvraag indient voor de bouw van een kleine windmolen op zijn eigen erf.


Geen ontheffingen

“Dat er nog geen uniformiteit hierover is, begrijp ik enigszins wel. Wanneer er binnen een gemeente geen tot weinig buitengebied is, is het aannemelijk dat hiervoor geen beleid is opgesteld. Om te weten wat het specifieke beleid is, raad ik aan om contact op te nemen met de betreffende gemeenteambtenaren van de de afdeling Ruimtelijke Ordening, Bouw- en Woningtoezicht of Duurzaamheid. Ondanks het begrip wekt het wisselende beleid per gemeente soms ook vraagtekens op bij de adviseur. “Niet alleen het enorme verschil in de toegestane ashoogte, maar ook dat er in bepaalde gemeenten geen ontheffingen voor de Wet natuurbescherming wordt afgegeven, wat de realisatie van het plaatsen van een windmolen erg bemoeilijkt.” De reden is dat het aantal slachtoffers onder vogels en vleermuizen zo laag mogelijk moet blijven. “Hoewel het lastig is om te garanderen dat er geen enkele vogel of vleermuis tegen een molen vliegt, kunnen we wel rekening houden met de plaatsing ervan om dit zoveel mogelijk te voorkomen.”

Minder piekbelasting op het net

Een alternatieve oplossing zoals het plaatsen van zonnepanelen is niet altijd een optie. Zonnepanelen wekken voornamelijk overdag elektriciteit op, vooral in de zomer. Mensen die al zonnepanelen hebben, overwegen nu steeds vaker om een kleine windmolen te plaatsen om ook in de winter te voorzien in hun energiebehoefte. “Een combinatie van zonnepanelen en een windmolen zorgt, verspreid over een etmaal, voor een gelijkmatige opwekking van energie. Bij traditioneel melken heb je minder baat bij zonnepanelen, omdat het vaak donker is tijdens het melken. Daarbij veroorzaakt een kleine windmolen een veel kleinere piekbelasting op het net in vergelijking met zonnepanelen. Dit komt omdat de elektriciteitsproductie van een windmolen gelijkmatiger verdeeld wordt over een langere periode. Hierdoor wordt de piekbelasting op het net verminderd.”

Opslag

Net als bij zonnepanelen kan de opgewekte elektriciteit door een kleine windmolen lokaal worden gebruikt of worden opgeslagen in batterijen. Dit betekent dat de elektriciteit niet volledig via het net hoeft te worden gedistribueerd, waardoor de belasting op het net eveneens wordt verminderd. “Het gebruik van accu’s staat nog steeds in de kinderschoenen, al zien we hier gestaag vorderingen in.”

Rendementsberekening windmolen

Agrarische ondernemers die overwegen om een windmolen te plaatsen, kunnen bij DLV Advies terecht voor een onafhankelijke rendementsberekening. “Wij kijken dan naar het beleid in de regio en welke procedure gevolgd moet worden. Daarnaast berekenen we, aan de hand van mogelijke subsidies zoals de ISDE of SDE, wat de terugverdientijd is van de investering”, aldus Erik.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een windmolen op uw erf of andere mogelijkheden voor duurzame energie? Neem dan contact op met Erik of een van onze andere adviseurs.

Duurzame energie opwekken? Aanvragen SDE++ kan vanaf 10 september

De SDE++ 2024 is gepubliceerd. Met een budget van 11,5 miljard is er volop ondersteuning voor bedrijven die willen investeren in duurzame energieproductie....

Lees verder

Koelen met zonkracht

Door de mechanische koeling aan te zetten als de zonnepanelen energie opwekken, kunnen de bewaarkosten flink omlaag. Telers die de mechanische koeling...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar