Meer weten over monomestvergisting? Kom naar een van de infodagen!

Publicatiedatum: 13 mei 2022

Monomestvergisting heeft zich bewezen als een oplossing voor CO2-reductie mét een verdienmodel door de productie van hernieuwbare energie. In 2022 zijn de basisbedragen voor monomestvergisting in de SDE++ subsidie met 20%-30% gestegen. Dit zorgt ervoor dat de business case behoorlijk verbeterd is. Doordat daarnaast het beschikbare budget is verhoogd van 5 miljard naar 13 miljard euro, is de kans op toekenning van deze subsidie ook vergroot.

Om melkveehouders nog beter te informeren over monomestvergisting organiseert Jumpstart in mei en juni infodagen, verspreid over het land. Tijdens deze dagen stellen melkveehouders met een monomestvergister hun bedrijf open. Ze laten zien hoe de monomestvergister werkt en wat het hen oplevert. DLV Advies is hierbij betrokken geweest en zal, samen met andere leveranciers, ook aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. 

Verhoogde vergoedingen bij monomestvergisting 

Voorheen was een monomestvergister pas rendabel met minimaal 160 koeien. Met deze verhoogde subsidiebedragen kan het vanaf 100 koeien al lonend zijn. “Hierdoor is het niet meer noodzakelijk om een cluster te vormen maar kan de aanschaf van een monomestvergisting met warmtekrachtkoppeling nu ook al individueel interessant zijn” stelt Erik van Eekelen, projectleider Energie bij DLV Advies. “Het is dan ook zeker een onderwerp wat nu zeer aantrekkelijk is om onderzoek naar te doen. Deze infodagen zijn dan ook perfect om een eerste indruk op te doen en te kijken of het ook voor uw bedrijf aantrekkelijk kan zijn om een monomestvergister te plaatsen.”

Deelnemende bedrijven bij de infodagen

U kunt zich hier aanmelden voor een infodag.
Lees hieronder meer over de data en locaties van de infodagen.

Vrijdag 3 juni 13.30-16.00 uur
Veehouderij van Mourik, Koaidyk 5, 8831 ZK  WINSUM FR 

De familie Van Mourik melkt zo’n 330 melkkoeien. De familie heeft in 2020 een Biogas Plus monomestvergister geplaatst met een opwerking naar groen gas, wat wordt ingevoerd op het aardgasnetwerk. De bestaande roostervloer is dichtgelegd met cowrubber en de mest wordt middels autonome opzuigrobots in de opvangput gedumpt.

Woensdag 8 juni 13.30-16.00 uur
G. Haarman, Veldhuisweg 3, 8356 VL  BLOKZIJL 

Gerrit Haarman melkt op zijn bedrijf 370 melkkoeien. Via Jumpstart heeft Gerrit een monomestvergister geplaatst met een opwerking naar groen gas, wat rechtstreeks het aardgasnetwerk ingaat. Het opwarmen van de mest gaat middels een warmtepomp die stroom gebruikt van de zonnepanelen op het dak. De installatie draait sinds september 2020. 

Voor deze infodagen wordt u vriendelijk verzocht u vooraf aan te melden.

Open dag

Tot slot is er ook nog een open dag bij Van Helvoirt Melkvee waar vorig jaar een informatiedag georganiseerd is. Voor deze open dag is opgave niet nodig:

  • Op 18 juni organiseert de familie van Helvoirt een open dag:
    Van Helvoirt Melkvee C.V., Laagstraat 12, 6011 SJ  ELL

Meer informatie 

Wilt u meer informatie over monomestvergisting of een SDE++ subsidie aanvragen? Neem dan vrijblijvend contact op met Erik van Eekelen of Wouter Lampert. Zij helpen graag bij het beantwoorden van uw vragen en kunnen u begeleiden in zowel het aanvragen van de subsidie als in de uitvoering van het project, van begin tot eind.

Koelen met zonkracht

Door de mechanische koeling aan te zetten als de zonnepanelen energie opwekken, kunnen de bewaarkosten flink omlaag. Telers die de mechanische koeling...

Lees verder

Monomestvergisting met groen gas: lucratief of een brug te ver

Agrarische ondernemers staan voor de uitdaging om hun CO₂-uitstoot te verminderen en tegelijkertijd hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Het project ‘Klimaat...

Lees verder

Meer nieuws