Uitstel Informatieplicht Energiebesparing tot 31-12-2021

Publicatiedatum: 30 november 2021

Verbruikt uw bedrijf per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas? Dan valt u onder de Informatieplicht Energiebesparing. U had dan uiterlijk tot 1 juli 2019 de tijd om bij RVO te rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Veel ondernemers hebben de Informatieplicht Energiebesparing nog niet ingevuld. RVO geeft ondernemers tot 31 december 2021 de tijd om dit alsnog te doen.

Vanuit controle van de omgevingsdienst is geconstateerd dat veel ondernemers die onder de Wm-inrichting (Wet milieubeheer-inrichting) vallen, de informatieplicht nog niet hebben gerapporteerd. U kunt alsnog tot 31 december 17.00 uur de uitgevoerde energiebesparende maatregelen in het eLoket van RVO rapporteren.

Wat houdt het precies in

In 2019 is aan de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit milieubeheer een informatieplicht toegevoegd. Middelgrote ondernemingen en instellingen die meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgasequivalent gebruiken – zogenaamde Wet milieubeheer-inrichtingen – hebben in Nederland de verplichting om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar te treffen en 1 keer per 4 jaar te rapporteren over de getroffen maatregelen. Deze maatregelen staan op Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) die voor 19 bedrijfstakken zijn opgesteld waaronder de agrarische sector. Deze maatregelen hebben alle een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Rapporteren

  • Ga naar rvo.nl/informatieplicht en bekijk de introductiefilm.

  • Gebruik het stappenplan om te controleren of uw inrichting aan de informatieplicht moet voldoen.

  • Moet u aan de informatieplicht voldoen? Bepaal dan met het stappenplan welke Erkende Maatregelenlijst (EML) voor uw bedrijfstak geldt. Het stappenplan is een hulpmiddel. Het echte rapporteren doet u in eLoket.

  • Schaf eHerkenningsmiddel niveau 1 aan. Uitleg over hoe u dit doet, staat in het stappenplan.

  • Loop de complete EML voor uw bedrijfstak door en bepaal welke maatregelen u uitgevoerd heeft. Is er voor uw bedrijf of instelling geen EML? Zet dan op een rij welke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder u heeft uitgevoerd.

  • Nog niet gerapporteerd en wel een informatieplicht? Rapporteer alsnog de door u uitgevoerde maatregelen in eLoket.

     

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de Informatie Energiebesparing. Onze adviseurs kunnen u hierbij ondersteunen of de rapportage volledig voor u verzorgen.

Duurzame energie opwekken? Aanvragen SDE++ kan vanaf 10 september

De SDE++ 2024 is gepubliceerd. Met een budget van 11,5 miljard is er volop ondersteuning voor bedrijven die willen investeren in duurzame energieproductie....

Lees verder

Koelen met zonkracht

Door de mechanische koeling aan te zetten als de zonnepanelen energie opwekken, kunnen de bewaarkosten flink omlaag. Telers die de mechanische koeling...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar