Liquiditeitsprognose melkvee

Een goede liquiditeitsprognose is belangrijk voor alle bedrijven. Bij hoge financieringslasten en/ of een suboptimaal bedrijfsrendement. Maar ook voor bedrijven die aan het bouwen zijn en bedrijven die (forse) groei doormaken. Zij hebben een andere liquiditeitsontwikkeling dan voorheen. Dit heeft te maken met onder andere de hogere aanwas van melkvee en meer ruwvoeraankopen. In feite is het voor alle melkveebedrijven belangrijk om een goede inschatting te maken van mogelijke effecten in melkprijs op de rekening courant.

Tijdig inzicht

Door een liquiditeitsprognose op te laten stellen heeft u tijdig inzicht in de ruimte op de rekening courant. Zo kunt u al bepalen of u tijdelijk minder gaat aflossen, de ruimte op de rekening courant gaat verhogen, of meer gaat melken bijvoorbeeld. Wij spreken deze afwegingen graag met u door. Daarnaast vergelijken wij altijd de realisatie met de opgestelde prognose. Zo worden afwijkingen van de prognose zichtbaar, kan er sneller bijgesteld worden in de bedrijfsvoering en kan de prognose voor de volgende periode steeds nauwkeuriger gemaakt worden.