“Stoppen met een plan”

“Het is goed zo. Ik ben blij dat ik oprecht kan zeggen dat ik er vrede mee heb,” zegt Hennie Jansen uit Lemelerveld. Tot 2017 had hij met zijn vrouw Angela een zeugenbedrijf met 600 zeugen.

“Het is goed zo. Ik ben blij dat ik oprecht kan zeggen dat ik er vrede mee heb,” zegt Hennie Jansen uit Lemelerveld. Tot 2017 had hij met zijn vrouw Angela een zeugenbedrijf met 600 zeugen. Inmiddels zijn de varkens weg. Volgend jaar zullen de stallen plaatsmaken voor woningen in het kader van de Rood voor Rood regeling. Maar er ging veel aan vooraf. 

Investeren in de toekomst

“Boer worden, daar kies je voor, dat is een levenswijze,” vertelt Hennie. Ze wilden dan ook graag dat het bedrijf door zou gaan. “Ons plan was altijd om het bedrijf zo te ontwikkelen dat het overgenomen kon worden,” vertelt Hennie. Hij en Angela hebben twee dochters die beiden geen interesse hadden in overname van het bedrijf. Het bedrijf schakelde in 2008 om van 300 zeugen en 600 vleesvarkens naar 600 zeugen. “Wij hebben altijd geïnvesteerd in de toekomst. Dat betekende van de zeugen vast naar de zeugen los met een voerstation en ook een forse investering in een luchtwasser in 2014. Het bedrijf was toekomstbestendig.”

Het overdragen van het bedrijf lukte echter niet. Ze zetten hun bedrijf te koop en er meldde zich ook een serieuze koper. “Er was een goed bod gedaan waar we er financieel wel goed bij weg zouden komen. Maar toen was ik nog tien jaar jonger en er eigenlijk nog niet echt klaar voor om te stoppen.  De koop is toen overgegaan.”

Stoppen met een plan

Toen kwam 2015. Financieel een slecht jaar. Zo slecht dat de bank aandrong op bedrijfsbeëindiging. 
Het was een moeilijke tijd voor het echtpaar. “We stonden aan de rand van de afgrond. We hadden beide onze gedachten en die gingen alle kanten op,” zegt Angela. ”Je hebt dan hulp nodig bij die gedachtestroom. DLV Advies heeft ons geholpen om de goede keuzes te maken. In eerste instantie wilden we er geen adviseur bij hebben. We dachten dat kost alleen maar geld en dat hebben we niet”, vertelt Angela. “Maar we kwamen er al snel achter dat we het zonder adviseur ook niet konden. We maakten namelijk overhaaste keuzes. Zo verkochten we direct 80 zeugen. Gerben Schrijver adviseerde ons om even rustig aan te doen. Om te stoppen met beleid en een plan te maken over hóe te stoppen. Want overhaast stoppen kost ook veel geld. Dat was voor ons de gouden tip,” vult Hennie aan. “Samen met Leo Rouhof hebben we toen alles weer op de rit gezet. DLV Advies kijkt door de bril van de boer en samen maak je een plan. Leo kon ook goed bekijken wat het juiste moment en de juiste manier was om te stoppen.” 

Samen stelden ze een plan op over hoe te stoppen met het bedrijf, terwijl het bedrijf en de geldstroom dus nog doordraaide. Hiermee werd bij alle partijen rust gecreëerd zodat de juiste keuzes op de juiste momenten gemaakt konden worden. Dit zorgde er ook voor dat het meest mogelijke rendement uit de opbrengsten van de bedrijfsbeëindiging gehaald kon worden. Naast financiële ondersteuning ondersteunden Leo en Gerben ook bij praktische vragen: “We hebben zeugen aan een boer in Groningen verkocht in plaats van ze naar de slacht te doen. Daar heeft DLV Advies ons ook bij begeleid.”   

Te goed voor de ROK-regeling

Het enige wat Hennie en Angela jammer vinden is dat ze geen gebruik hebben kunnen maken van de ROK-regeling. Doordat het bedrijf door onder andere de luchtwasser aan alle eisen voldeed, voldeden ze wrang genoeg niet aan de voorwaarden: de geurbelasting op de omgeving was niet groot genoeg om aan de voorwaarden van de regeling te voldoen. 

Rood voor Rood regeling

Hennie en Angela nemen nu, met hulp van DLV Advies, deel aan de Rood voor Rood regeling. De gemeente was hier direct positief over. “De gemeente Dalfsen is wel boer-minded. De aanvraag verliep soepel. En zij weten ook wel dat niks doen alleen maar leidt tot verpaupering,” aldus Hennie. Naar verwachting wordt er volgende zomer gesloopt. Eerder mag niet in verband met de vleermuizen die nog in de stallen zitten. Hennie vreest dat dit gevolgen heeft voor de asbest op het bedrijf: “We hebben nog 3.500 m² asbest op het dak zitten. We zijn wel bang dat straks de subsidiepot voor asbest leeg is.”
Tegen de sloop ziet Hennie niet op. Toch had hij liever gehad dat de huizen op een andere locatie dichter bij het dorp opnieuw gebouwd zouden kunnen worden. “Het boerenland is voor de boeren. Nu zouden andere ondernemers last kunnen krijgen van de woningen die hier gebouwd worden. En dat is natuurlijk niet wat ik wil.” Ze zijn blij dat ze op hun vertrouwde plek midden tussen de landerijen kunnen blijven wonen. Angela: “Dit is echt ons plekje.”

Van emotioneel naar rationeel

Andere ondernemers die overwegen te gaan stoppen wil Hennie meegeven dat stoppen net als bedrijfsontwikkeling een proces is en ook diezelfde aandacht verdient. “In eerste instantie is het stoppen natuurlijk emotioneel. Maar daarmee kom je er niet. Je moet op een gegeven moment ook je emoties aan de kant zetten en de ratio laten spreken. Stoppen is een heel proces. Het is een weg die je moet bewandelen en waar je voor jezelf duidelijk moet krijgen hoe je het wilt en daar ook naar handelen.”  

Overweegt u te stoppen? Download hier een stappenplan