‘Houd rekening met de belastingaanslag per kilo melk’

Publicatiedatum: 19 juni 2023

Melkveehouders hebben vorig jaar goed geboerd dankzij de torenhoge melkprijzen. Maar dat heeft ook een keerzijde, waarschuwt Wouter Banierink. Als adviseur Financieel Management in de rundveehouderij drukt hij melkveehouders op het hart om rekening te houden met een belastingaanslag van circa 4 cent per kilo melk.

“En die valt bovendien net in de dure tijd, in de tweede helft van dit jaar. Dan komen ook de rekeningen van de loonwerker, mestafzet en eventuele ruwvoeraankoop binnen.”

De afgelopen jaren lagen de gecombineerde loonwerkkosten en de mechanisatiekosten op circa 6 cent per liter, stelt Wouter. Gezien de stijgende kosten verwacht hij dat die kostenposten nu samen op 7 cent per liter uitkomen.

Minder mestplaatsingsruimte

Inmiddels is ook al de eerste stap gezet in het afbouwen van de derogatie. Melkveehouders mogen dit jaar al zo’n 5 tot 8 procent minder drijfmest uitrijden. Mede daardoor liggen de mestafzetkosten nu een stuk hoger. “Dan moet je denken aan € 3 à 4 per kuub duurder dan vorig jaar. Daarmee zijn de mestafzetkosten met 25 procent gestegen.” Ook die kosten zullen zich in de tweede helft van het jaar aandienen, waarschuwt hij.

Het natte voorjaar speelt eveneens een rol. Normaliter is er heel wat drijfmest weggereden in de tarwe, maar dit jaar hebben veel akkerbouwers noodgedwongen gekozen voor kunstmest omdat het te lang te nat was om mest uit te rijden. Daardoor is er relatief meer mest op de markt die nog moet worden afgezet.

Ruw- en krachtvoer

Een andere post die melkveehouders in de gaten moeten houden, is die van het ruw- en krachtvoer. “Als het groeizaam weer blijft, kan het nog meevallen, maar de droogte begint alweer een rol te spelen”, signaleert Wouter. “En de ruwvoerprijzen zijn nog steeds fors; € 85 per ton snijmaïs is niet abnormaal.”

Wat de prijs van krachtvoer betreft zag het er eerst naar uit dat die in de tweede helft van dit jaar wat zou dalen, maar inmiddels lijkt die gelijk te blijven, of zelfs nog iets te stijgen. Wouter: “Krachtvoer is 1 à 2 cent per kilogram melk goedkoper dan vorig jaar, maar veel verder gaat het niet zakken. En dan ligt de prijs nog steeds 2 tot 3 cent per kilogram melk boven het ‘oude normaal’, zogezegd.”

Rente en energie

De laatste tijd is de rente weer behoorlijk aan het stijgen. Voor ondernemers met kortlopende leningen die aflopen, kan dit eveneens een verzwaring geven van de financieringslast. Wouter geeft als voorbeeld een financiering van € 1 per kilo melk. “Stel dat eenderde van je financiering vrijvalt en je gaat van 2 naar 5 procent rente. Dan ga je wel gauw een cent per kilo melk omhoog in je financiering.”

Hetzelfde geldt voor energiecontracten: wie nu een meerjarig contract heeft dat afloopt, is waarschijnlijk duurder uit bij het afsluiten van een nieuw contract. “Maar net als bij de financiering zit er ook hier veel verschil tussen bedrijven onderling, bijvoorbeeld door het zelf opwekken van energie.”

EIA-regeling

In de aanloop naar 2023 hebben veel ondernemers al geprobeerd om de belastingdruk te verlagen middels (naar voren gehaalde) investeringen. Ook is er gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de EIA-regeling (energie-investeringsaftrek). Vorig jaar waren de elektriciteitsprijzen zeer hoog, toen is er met behulp van de EIA door vrij veel bedrijven geïnvesteerd in zonnepanelen, weet de adviseur.

Melkprijs

Al die oplopende kosten moeten voornamelijk worden betaald met de opbrengsten van de melk. De melkprijs ligt nu op circa 43 cent per liter, met eventuele toeslagen erbij zoals weidepremies kom je ongeveer op 45 cent per liter. “Die prijs voorzie ik eigenlijk ook  voor de rest van het jaar”, stelt de DLV adviseur, die zich daarbij mede baseert op de ontwikkelingen op de termijnmarkt voor zuivel.

“De melkprijs is niet slecht, maar ook weer niet zó geweldig als vorig jaar. Het is wel een paar cent boven de marge van het oude normaal van 2021”, aldus Wouter, “maar precies die paar extra cent ben je straks wel kwijt aan de belastingaanslag.” Hoe groot die precies is, zal per bedrijf verschillen. “Maar dát ie komt, is zeker!”

Hij benadrukt nogmaals dat het belangrijk is om hier geld voor opzij te zetten. Indien gewenst kan Wouter een op maat gemaakte liquiditeitsprognose opzetten. “Dit geeft bedrijfsspecifiek goed inzicht in het verloop van de rekening-courant voor de tweede helft van het jaar.”

Meer weten?

Meer weten wat dit voor uw bedrijf kan betekenen? Neem contact op met Wouter of een van onze andere adviseurs.

Van junior adviseur tot Directeur: Herrold Lammertinks impact op DLV Advies

Herrold Lammertink (53) is vanaf 2005 directeur en mede-eigenaar van DLV Advies geweest. Afgelopen donderdag nam hij afscheid en blikten we terug...

Lees verder

Deadline nadert: vraag nu uitstel aan voor aangescherpte eisen Beter Leven-keurmerk

Met de aangescherpte eisen van het Beter Leven-keurmerk (BLk), die per 1 januari 2025 ingaan, staan veel varkenshouders voor een uitdaging. Door de aanhoudende...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar