Veel boeren leggen buffer aan voor opvang tegenvallers

Publicatiedatum: 02 januari 2024

Door de vele regenval en het hoge water van de laatste tijd is het risicomanagement op agrarische bedrijven weer een actueel onderwerp geworden. Veel boeren en tuinders leggen een financiële buffer aan om tegenvallers door extreem weer op te kunnen vangen.

Bijna de helft (46 procent) van de boeren en tuinders neemt maatregelen tegen financiële risico's. In het onderzoek dat half december is gehouden, geven ook meer ondernemers uit die groep aan een brede weersverzekering af te sluiten: 12 procent in 2023 versus 6 procent in 2022. Daarnaast sluiten boeren vaker een hagel- of stormverzekering af. Eind 2022 was dat voor 7 procent een nuttige maatregel, tegen 10 procent in het recente onderzoek. De voornaamste maatregel die boeren treffen, is het aanleggen van een grotere financiële buffer voor het opvangen van tegenslagen: 73 procent zegt dat te doen.

Rentabiliteit onderneming weegt zwaar

Niek Groot Wassink, adviseur Financieel Management bij DLV advies, herkent deze ontwikkeling. "Financiële tegenvallers krijg je niet zomaar meer bijgefinancierd. Voorheen was het vrij gemakkelijk om een overbruggingskrediet te krijgen, maar nu is het zaak dat je daarvoor niet als eerste hoeft aan te kloppen bij een bank. De rentabiliteit van de onderneming weegt steeds zwaarder bij een kredietbeoordeling en die staat best wel onder druk."

Risico's leiden tot een grotere buffer

"Welke maatregelen tegen financiële risico's neemt u?", antwoorden in procenten

 

Maatregelen belangrijk voor opbrengsten bedrijf 

Klimaatverandering blijft een zorg voor boeren en tuinders. De agrarische ondernemers die hiervoor maatregelen nemen, doet 71 procent dat met bodembeheer, 55 procent door middel van gewas- of raskeuze. 38 procent investeert in drainage en 22 procent in irrigatie. Volgens Harold van der Meulen, bedrijfseconomisch onderzoeker bij Wageningen Economic Research, kunnen boeren die wel maatregelen nemen tegen extreem weer, daarvan profiteren als elders de opbrengsten tegenvallen. "Die maatregelen bepalen toch in belangrijke mate de opbrengsten op het bedrijf. Als die op deze manier op peil kunnen blijven, dan speelt alleen nog de onzekerheid wat betreft de opbrengstprijs. Als anderen niet of minder maatregelen nemen, dan prijzen die zich uit de markt en profiteren deze ondernemers van lagere volumes op de Europese markt", zegt Van der Meulen.

Bodembeheer gezien als meest toegepaste klimaatoplossing

"Welke maatregelen neemt u om de klimaatschade te beperken?", antwoorden in procenten


Dit artikel en de grafieken zijn in aangepaste vorm overgenomen van Nieuwe Oogst

 

Van junior adviseur tot Directeur: Herrold Lammertinks impact op DLV Advies

Herrold Lammertink (53) is vanaf 2005 directeur en mede-eigenaar van DLV Advies geweest. Afgelopen donderdag nam hij afscheid en blikten we terug...

Lees verder

Deadline nadert: vraag nu uitstel aan voor aangescherpte eisen Beter Leven-keurmerk

Met de aangescherpte eisen van het Beter Leven-keurmerk (BLk), die per 1 januari 2025 ingaan, staan veel varkenshouders voor een uitdaging. Door de aanhoudende...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar