Voerwinst, basis voor rendement veehouderij

Publicatiedatum: 28 april 2022

Na een korte opleving loopt de varkensmarkt wederom gestaag achteruit. De melkprijs stijgt nog steeds maar dat geldt ook voor de voer- en andere toegerekende kosten. Kortom: de markt in de veehouderij blijft grillig. Zowel voor melkvee- als voor varkenshouders is het daarom, zeker gezien de onzekere vooruitzichten, essentieel inzicht te hebben in de voerwinstprognose.

Al jarenlang ontwikkelt DLV Advies voor geregistreerde leden de maandelijkse voerwinst- en liquiditeitsprognose voor vleesvarkens en zeugen en de voerwinstprognose voor de melkveehouderij. “Door een gemiddelde voerwinstverwachting te projecteren op je eigen uitgaven, zie je in één oogopslag hoe het bedrijf financieel technisch draait”, zegt Ids van der Ploeg, adviseur Financieel Management bij DLV Advies. "Je krijgt zo beter inzichtelijk waar je op dat moment staat ten opzichte van de verwachtingen uit de markt”, vult collega Rafke Cleutjens aan. “Dit maakt dat de voerwinstprognose een goede basis is voor spiegeling van je bedrijfsresultaten.” 

Het kengetal

De voerwinstprognose is gebaseerd op historische gegevens, actuele noteringen in combinatie met de waargenomen tendens in de markt. Op basis van deze kengetallen kan er een vergelijking worden gemaakt met de eigen onderneming en andere bedrijven. Daaropvolgend kan er een plan worden opgesteld om de resultaten gericht te verbeteren. Ids: “Het kengetal is simpel te berekenen. Je telt het melkgeld en de omzet en aanwas bij elkaar op, en haalt daar de voerkosten vanaf. De voerwinst wordt uitgedrukt in euro's per kilo melk. De voerkosten bestaan uit krachtvoer, mineralen, ruwvoer, bijproducten en melkproducten.” 
 

Financiële situatie in één oogopslag  

Rafke: “De onrust op de markt heeft direct invloed op de liquiditeitspositie van varkenshouders. Het is belangrijk om de kasstromen goed in de gaten te houden en te kijken hoe je binnen de huidige markt je doelen kunt halen. De maandelijkse voerwinstprognose is een handige tool om te herleiden welke richting je bedrijf opkoerst. Daarnaast beschouwen banken en financieel adviseurs het kengetal als een belangrijke indicator voor de prestaties van de ondernemer en de onderneming. De voerwinst heeft dus invloed op de financieringsmogelijkheden.”   
“Wil een melkveehouder bij zijn bank een financiering krijgen voor bijvoorbeeld groeiplannen, dan moet het dus technisch goed draaien. We zien dan ook dat het kengetal in de melkveehouderij steeds belangrijker wordt”, aldus Ids.

Vier bedrijven die verschillen in melkproductie per hectare 

De voerwinst melkveehouderij is gebaseerd op vier standaard melkveebedrijven van DLV Advies, die verschillen in melkproductie per hectare. Iedere veehouder kan zich maandelijks meten met een van deze standaardbedrijven. “Deze onderverdeling is nodig, omdat een intensief bedrijf niet te vergelijken is met een extensief bedrijf, op dit onderdeel. Intensieve veehouders kopen vaak meer voer aan en daardoor is hun voerwinst lager dan die van extensieve boeren”, vertelt Ids.  

Vernieuwde prognoses

Rafke: “Onze geregistreerde leden hechten veel waarde aan de maandelijkse rapportages. Dat heeft ons mede doen besluiten om de prognoses vanaf heden interactief te maken en, wat voorheen nog niet mogelijk was, ook goed zichtbaar op mobiel en tablet. Daarnaast is er vanaf komende maand de mogelijkheid de voerwinstprognose van het voorgaande jaar terug te zien en zal er een korte toelichting worden gegeven op de marktsignalen van dit moment.” 

 

 

Van junior adviseur tot Directeur: Herrold Lammertinks impact op DLV Advies

Herrold Lammertink (53) is vanaf 2005 directeur en mede-eigenaar van DLV Advies geweest. Afgelopen donderdag nam hij afscheid en blikten we terug...

Lees verder

Deadline nadert: vraag nu uitstel aan voor aangescherpte eisen Beter Leven-keurmerk

Met de aangescherpte eisen van het Beter Leven-keurmerk (BLk), die per 1 januari 2025 ingaan, staan veel varkenshouders voor een uitdaging. Door de aanhoudende...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar