Wijzigingen voorwaarden uitbetaling betalingsrechten 2018

Publicatiedatum: 14 februari 2018

Vanaf 1 maart kunt u weer de Gecombineerde Opgave invullen en daarbij de uitbetaling van betalingsrechten aanvragen. Ook kunt u vanaf 1 maart betalingsrechten uit de Nationale Reserve aanvragen. Voor 2018 wijzigt een aantal voorwaarden voor de uitbetaling van betalingsrechten, de vergroeningsbetaling en de extra betaling jonge landbouwers. Zo verandert een aantal regels voor het 5% ecologisch aandachtsgebied (EA). Het is ook mogelijk om betalingsrechten aan te vragen uit de Nationale reserve voor percelen die in 2015, 2016 of 2017 op basis van de provinciale natuurbeheerkaarten als niet-subsidiabel waren aangemerkt.

Een aantal wijzigingen zijn al gepubliceerd in de Staatscourant van 9 december 2017. Een aantal anderen zijn per 26 februari definitief. De meest voorkomende wijzingen lichten wij hieronder verder toe:

Nationale reserve voor percelen met niet-subsidiabele N-code

Heeft u percelen waarvoor in 2015, 2016 of 2017 geen betalingsrechten zijn toegekend omdat ze door RVO op basis van de natuurbeheerplankaarten waren aangemerkt als niet-subsidiabele grond? Dan kunt u voor deze percelen in 2018 een aanvraag doen voor betalingsrechten uit de Nationale reserve. Voorwaarde is dat u deze percelen daadwerkelijk als landbouwgrond gebruikt. Ook mogen er op deze percelen in 2015, 2016 of 2017 geen betalingsrechten zijn toegekend.

Ecologisch aandachtsgebied

Een aantal voorwaarden voor het ecologisch aandachtsgebied (EA) is veranderd. Het gaat onder andere om landschapselementen, vanggewassen en de inzaaidatum van vanggewassen. Deze wijzigingen gelden ook voor de duurzaamheidscertificaten (Akkerbouwstrokenpakket, pakket Veldleeuwerik en het Vezelhennep-pakket). Kijk op de website van RVO.nl voor de details.

Extra sanctie bij niet voldoen aan vergroeningsvoorwaarden

Vanaf 2018 kan er een extra sanctie opgelegd worden als een aanvrager voor de 4e keer niet aan de eisen van gewasdiversificatie of ecologisch aandachtsgebied voldoet.

Landbouwgrond of niet

Grond is landbouwgrond als deze grond geschikt is voor begrazing of het telen van gewassen en daarvoor wordt gebruikt. RVO / NVWA controleert dit door te kijken of er op de grond geen struiken of andere verruiging staat. De voorwaarde van minimaal 1 keer per jaar maaien vervalt.

Vrijstelling voor vergroening verruimd (onder voorbehoud)

De vrijstelling van gewasdiversificatie en EA voor bedrijven met meer dan 75% grasland wordt verruimd. Voortaan zijn alle bedrijven met meer dan 75% grasland vrijgesteld, ook als ze meer dan 30 hectare bouwland hebben. Deze wijziging is op dit moment nog niet definitief doorgevoerd door RVO.

Extra betaling jonge landbouwers altijd 5 jaar (onder voorbehoud)

De jonge landbouwer die aan de voorwaarden voor de extra betaling voldoet, krijgt deze betaling nu voor maximaal 5 jaar. Er vindt geen aftrek meer plaats voor het aantal jaren dat de jonge landbouwer voor het jaar van aanvraag al blokkerende zeggenschap had. Deze wijziging is op dit moment nog niet definitief doorgevoerd door RVO.

Heeft u voor de jonge landbouwer in uw bedrijf van 2015 tot en met 2017 de extra betaling toegekend gekregen, maar niet voor maximaal 5 jaar? Dan kunt u nu ook na het eerste jaar van aanvraag in de 4 opvolgende jaren aanvragen.

Overige wijzigingen

Daarnaast zijn er wijzingen in gewasdiversificatie, toesturen van etiketten bij hennep als nateelt, graasdierpremie per dier, spelt als apart gewas voor gewasdiversificatie en wijzigen weegfactoren. De toelichting hierop kunt u vinden op de website van RVO.nl.

Van junior adviseur tot Directeur: Herrold Lammertinks impact op DLV Advies

Herrold Lammertink (53) is vanaf 2005 directeur en mede-eigenaar van DLV Advies geweest. Afgelopen donderdag nam hij afscheid en blikten we terug...

Lees verder

Deadline nadert: vraag nu uitstel aan voor aangescherpte eisen Beter Leven-keurmerk

Met de aangescherpte eisen van het Beter Leven-keurmerk (BLk), die per 1 januari 2025 ingaan, staan veel varkenshouders voor een uitdaging. Door de aanhoudende...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar