Precisiebemesting

Bemestingsnormen maken het steeds belangrijker om meststoffen nauwkeurig toe te dienen om een optimale grasopbrengst en graskwaliteit te halen. Toepassen van precisiebemesting betekent het optimaal bemesten van gewassen door de mestgift dusdanig te regelen, dat als het gewas er om vraagt (het juiste moment), de juiste voeding in de juiste dosering in de wortelzone (de juiste plaats) beschikbaar is.